Kontakt
Biuro prasowe
Akademia „Polska w Europie” – kuźnia młodych elit
19 czerwca 2015

Unia Europejska doświadcza kryzysu, ale pozostaje jedyną realnie istniejącą formą stałej kooperacji państw europejskich. Naszym problemem nie jest jednak podważający obecność Polski w UE eurosceptycyzm, lecz pasywizm polityki polskiej – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i polityki zagranicznej. Dlatego też polska strategia nie może się ograniczać do postulatu działania w większej grupie państw. Potrzebna jest polityka podwójnej stawki nastawiona jednocześnie na budowanie potencjału i aktywną obecność w UE. Chodzi nie tylko o zaufanie wobec Europy, ale także o wiarę we własne siły. Dziś powinniśmy łączyć asertywną i sprawczą politykę zagraniczną z budową potencjału własnego przez inwestycje w przemysł i naukę, naprawę administracji, wzmocnienie zdolności obronnych.

Koniecznym elementem kształtowania tak rozumianej polskiej polityki posiadającej silne fundamenty musi być formowanie młodych elit. Elit, które rozumieją postulat podmiotowości Polski oraz posiadają umiejętności i swobodę poruszania się w Europie. Konieczne jest rozbudzenie ambicji młodych do włączania się w kształtowanie rzeczywistości wokół siebie przez rozwijanie indywidualnych zdolności. Taki zamysł stoi u podstaw programu edukacyjnego „Obudź Swój Potencjał” oraz realizowanej pod jego egidą Akademii „Polska w Europie”, którą zainaugurowałem we Wrocławiu 12 czerwca 2015 r. Celem Akademii jest zachęcanie przede wszystkim studentów do poznawania polskiej polityki w UE i pobudzenia ich aktywizmu. Szansa na regularny kontakt z europejskimi politykami oraz urzędnikami reprezentującymi wysokie standardy kompetencji ma skłaniać zdolnych i ambitnych do odważnego myślenia o swojej roli w kształtowaniu europejskiego porządku.

Świetnie się stało, że pierwszym gościem Akademii „Polska w Europie” był dr Wojciech Wiewiórowski – zastępca Europejskiego Inspektora Danych. Były szef GIODO w Polsce reprezentuje typ urzędnika i polityka, który posiada zestaw cech potrzebnych nam do prowadzenia polityki, która ufa we własne siły: przygotowanie merytoryczne i kompetencje, pewność siebie, kreatywność i umiejętności wniesienia polskiej wrażliwość na arenę europejską. Dr Wojciech Wiewiórowski dał temu wyraz podczas wykładu otwartego we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu oraz w trakcie świetnie poprowadzonego seminarium mistrzowskiego pokazał jakie dylematy wiążą się z regulacjami związanymi z powstawaniem europejskiego systemu informacji medycznej. Rozwój technologiczny przynosi większe możliwości przetwarzania informacji osobistych, których gromadzenie odpowiada na potrzebę większej ochrony naszego bezpieczeństwa, życia i zdrowia. Zebrane informacje zaczynają jednak funkcjonować poza naszą kontrolą, a potencjalna dostępność do nich niebezpiecznie narusza prawo do zachowania prywatności, które tkwi w sercu poczucia godności i własnej integralności. Wojciech Wiewiórowski przedstawił raczej otwarte pytania i wątpliwości, niż podsuwał gotowe rozwiązania.

Taka metoda motywuje do myślenia, pobudza ciekawość świata i jest zaproszeniem do podjęcia prób samodzielnego formułowania odpowiedzi. Zainaugurowana Akademia „Polska w Europie” i pozostałe działania programu „Obudź Swój Potencjał” są inicjatywami, które wprost mają odpowiadać na konkretny postulat. Prawica nie może ustawać w formowaniu młodych i zachęcaniu ich do brania odpowiedzialności za sprawy państwowe. Obok otwarcia na głos obywateli (piszę o tym w tekście „Obywatele-nieproszeni goście”) otwieranie na nowe pokolenie i podmiotowe włączanie go w proces dobrych zmian to jedno z istotniejszych wyzwań przed jakimi staje nasza polityka. Są to warunki sine qua non ustanowienia trwałych i silnych podstaw długofalowego procesu modernizacji polskiej polityki zdolnej do stawienia czoła europejskim wyzwaniom i tworzenia warunków stabilnego rozwoju. Należy podejmować stały wysiłek kształtowania młodych elit, które w politykę wniosą nie tylko świeżość i energię, ale także swoją ambicję, przygotowanie merytoryczne oraz uformowaną, autentyczną postawę odpowiedzialności za dobro całej wspólnoty.

Zapraszam do odwiedzenia strony programu oraz uczestnictwa w poszczególnych inicjatywach – www.obudzswojpotencjal.pl

autor: Kazimierz Michał Ujazdowski

tekst opublikowany na stronach www.wPolityce.pl