Biuro prasowe
Europejski sens dziejów Wrocławia
15 września 2016

W „Polityce i sztuce” Stefan Kisielewski widział polską szansę w syntezie romantyzmu z właściwą pozytywizmowi troską o systematyczność i trwałą formę instytucjonalną. Uwagę tę odnieść można z powodzeniem do każdej dziedziny polskiego życia publicznego. Zbyt często wielkie aspiracje nie znajdują urzeczywistnienia z powodu braku stałości w naszych poczynaniach.

Powołany w 2007 Ośrodek Pamięć i Przyszłość będący wspólnym dziełem państwa i władz Wrocławia stanowi dobry przykład spełnionego projektu kulturalnego. Dziś dzięki determinacji szefów instytucji Marka Mutora i Wojciecha Kucharskiego, otworzy pod nazwą Centrum Historii Zajezdnia (w miejscu narodzin dolnośląskiej Solidarności) ekspozycję stałą. Jej celem jest ukazanie cywilizacyjnych i kulturowych dokonań Polaków na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Jestem przekonany, że ekspozycja ukaże siłę polskiego ducha i uniwersalny sens naszego doświadczenia historycznego.

Zakończenie II wojny światowej oznaczało przesunięcie granic państwa polskiego. W wyniku decyzji jałtańskich nastąpiło przymusowe przesiedlenie mieszkańców Kresów Wschodnich na tereny przyłączone do Polski w 1945 roku. Po okresie zniszczeń wojennych na obszarze Dolnego Śląska, Polacy odbudowali cywilizację zaświadczając o prężności kulturowej.

Cudzoziemcy odwiedzający dziś Wrocław są często zaskoczeni nie tylko dynamiką gospodarczą, ale również towarzyszącą jej siłą pozytywnego patriotyzmu, współistniejącego z szacunkiem dla kulturowej spuścizny czeskiej, austriackiej i niemieckiej. Zarazem doświadczenie Dolnego Śląska jest zasadniczo inne niż Górnego Śląska czy Opolszczyzny, gdzie po 1945 roku nie nastąpiło tak ostre zerwanie ciągłości społecznej. We Wrocławiu ukształtowała się nowa społeczność i wyrosła z kresowego pnia, ale przy tym unikatowa kultura. Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska kontynuowały znakomite tradycje nauki lwowskiej, w pierwszej kolejności szkoły matematycznej, której dorobek ostatnio spopularyzował Mariusz Urbanek. Stolica Dolnego Śląska stała się po wojnie czołowym polskim ośrodkiem teatralnym (Jerzy Grotowski, Henryk Tomaszewski), plastycznym i istotnym miejscem kultury muzycznej (Wratislavia Cantans). To tutaj znalazły się zbiory lwowskiego Ossolineum, co zobowiązuje do strzeżenia dziedzictwa polskich Kresów.

Centrum Historii Zajezdnia przypomina o roli ziem zachodnich w dziejach polskiej wolności. Wrocław był najsilniejszym obok Gdańska ośrodkiem solidarnościowego oporu w latach ’80 oraz miejscem współpracy niezależnych środowisk z Polski i Czech. Co ważne, „Solidarność”, pomimo świadomości zbrodni popełnionych na Polakach w czasie II wojnie światowej, miała istotny udział w budowaniu zrozumienia dla idei pojednania z Niemcami. Proces ten utorował Kardynał Bolesław Kominek, autor ogłoszonego przed pięćdziesięciu laty „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”, który powinien wejść do obiegu międzynarodowego, jako jeden z prekursorskich aktów jedności Europy.

Ośrodek Pamięć i Przyszłość stanowi przykład dobrej i integrującej polityki pamięci zarówno w sensie instytucjonalnym jak i treści programowej. Jak wspominałem instytucja powstawała w wyniku wspólnego wysiłku Ministra Kultury i władz miasta. Ministrowi Glińskiemu należą się podziękowania za przywrócenie współprowadzenia tej instytucji. Nie mniejsze znaczenie ma bezstronność programu edukacyjnego i wystawienniczego instytucji. Projekt nie dzieli ludzi wrocławskiej Solidarności i oddaje sprawiedliwość wszystkim jej bohaterom na czele z Władysławem Frasyniukiem i Kornelem Morawieckim. To pozwoli na prowadzenie pracy edukacyjnej nie obciążonej stronniczością. Z chwilą otwarcia wystawy zaczyna się nowy okres w działaniu instytucji z perspektywami promocji polskiej historii za granica. Powojenne Dokonania Polaków na ziemiach zachodnich maja europejski sens i pozwalają przyciągać uwagę cudzoziemców. Potwierdzają, bowiem siłę ludzkiej wolności i wolę tworzenia zjednoczonej Europy cieszącej się różnorodnością kulturowa swoich narodów.

 

Kazimierz Michał Ujazdowski

tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita