Biuro prasowe
„Jeden z nas” nie kapituluje: Unia musi promować cywilizację życia, a nie śmierci
3 września 2014

Wniosek „Jeden z Nas” pokazuje, że można używać europejskiego instrumentarium do promocji cywilizacji życia.

Przedstawiciele „Jeden z nas”, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, którzy zebrali blisko dwa miliony podpisów pod inicjatywą w sprawie podjęcia przez UE działań prawnych na rzecz ochrony życia nienarodzonych, złożyli wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z żądaniem unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej.

Jak wiadomo, trzy miesiące temu Komisja Europejska odmówiła podjęcia działań w tej sprawie. Cieszę się, że jej inicjatorzy nie rezygnują z walki o działania prawne Unii na rzecz ochrony życia od chwili poczęcia.

Wniosek do ETS jest bardzo dobrze przygotowany (dostępny w całości na stronie: http://jedenznas.pl/). Wskazuje on na to, że odmowa ze strony Komisji narusza przepisy traktatowe o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Jak słusznie zauważają autorzy skargi, gdyby przyjąć optykę Komisji, przepisy te w praktyce okazałyby się całkowicie martwe.

Wniosek „Jeden z Nas” pokazuje, że można używać europejskiego instrumentarium do promocji cywilizacji życia. Wspierałem kampanię „One of us” od chwili podjęcia inicjatywy. Dziś zrobię wszystko, aby inicjatywa uzyskała wsparcie ze strony posłów PE.

Wczoraj, na posiedzeniu Komisji ds. konstytucyjnych (AFCO) głosowałem za poprawką do budżetu UE, która proponuje przeznaczenie w budżecie środków na promocję i rozwój Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Złożyłem także wniosek o specjalne posiedzenie Komisji AFCO w sprawie stosowania procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Nie można zgodzić się na zabór praw politycznych obywateli zwłaszcza wtedy, gdy służą one obronie podstaw naszej cywilizacji.

autor: Kazimierz Michał Ujazdowski

tekst ukazał się na stronach www.wPolityce.pl