Kontakt
Biuro prasowe
List otwarty w sprawie nowelizacji Konstytucji
14 września 2011

List otwarty

KAZIMIERZA UJAZDOWSKIEGO DO MARSZAŁKA SCHETYNY W SPRAWIE NOWELIZACJI KONSTYTUCJI

Zwracam się do Pana w kwestii o fundamentalnym znaczeniu, która będzie miała wpływ na pozycję państwa polskiego w UE i autorytet polskiego parlamentu. Wypracowany w Komisji Konstytucyjnej projekt rozdziału europejskiego Konstytucji zasługuje na wysoką ocenę merytoryczną i szacunek ze względu na to, że jest dziełem kompromisu zawartego przez wszystkie stronnictwa reprezentowane w parlamencie. Projekt nowelizacji daje Polsce i polskiemu parlamentowi nowoczesne instrumentarium konstytucyjne pozwalające na aktywną politykę w Unii Europejskiej. To istotny przełom ustrojowy i wartość niebagatelna ponieważ zbyt często płaciliśmy wysoką cenę bierności i braku zdolności do samodzielnego określania stanowiska w polityce europejskiej. Oceniam bardzo krytycznie podejmowane przez Premiera Tuska i Ministra Sikorskiego próby zablokowania kompromisu i narzucenia rozwiązań prawnych, które podtrzymują niską jakość polskiej polityki zagranicznej.

Wypada zauważyć, że Komisja Konstytucyjna oceniła negatywnie wszystkie poprawki zgłoszone z inspiracji rządu. Dlatego też apeluję do Pana Marszałka o nie uleganie naciskom Premiera Tuska i o wprowadzenie do porządku obrad jutrzejszego posiedzenia Sejmu projektu nowelizacji Konstytucji. Mam nadzieję, że kompromis zostanie dotrzymany i Sejm uchwali nowelizację Konstytucji, która będzie dobrze służyć polityce polskiej w UE. Nie mniej istotne jest to, że nowy rozdział europejski wzmocni pozycję polskiego parlamentu, co powinno być przedmiotem Pana szczególnej troski. Kontrola parlamentarna nad procedurą kładki czy prawo skargi grupy parlamentarzystów do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to instytucje, z których korzystają z powodzeniem parlamenty Niemiec i Francji. Dlatego też nie powinien Pan pozwolić na zmarnowanie dorobku prac Komisji Konstytucyjnej.

Kazimierz M. Ujazdowski