Kontakt
Biuro prasowe
Pierwsze wrażenia z PE. Widać jasno, że potrzebna jest gruntowna reforma na rzecz transparentności
16 lipca 2014

Zasadnicze decyzje Parlamentu Europejskiego w początku nowej kadencji podjęte zostały w głosowaniu tajnym. W takiej formule odbył się wybór przewodniczącego PE. Również w tajnym głosowaniu wybrano wczoraj Jean’a Claude’a Juncker´a na szefa Komisji Europejskiej. Widać jasno, że potrzebna jest gruntowna reforma na rzecz transparentności Parlamentu Europejskiego.

Tylko głosowanie jawne gwarantuje odpowiedzialność polityków przed wyborcami i realną kontrolę ze strony opinii publicznej. Tajne głosowanie jest reliktem, za którym nie stoją dziś poważne argumenty. W praktyce pozwala na ukrywanie odpowiedzialności przed obywatelami. Jestem przekonany, że Regulamin Parlamentu pozostaje w sprzeczności z Traktatem o Funkcjonowaniu UE, który w art. 15 deklaruje zasadę otwartości wszystkich instytucji unijnych. Dlatego też w wystąpieniu na forum Parlamentu zapowiedziałem zgłoszenie projektu zmian w Regulaminie PE i działanie na rzecz jawności kluczowych głosowań.

Jeśli PE ma zgodnie ze swoim podstawowym zadaniem reprezentować obywateli państw tworzących Unię, to wprowadzenie jawności głosowań jest rzeczą absolutnie podstawową.

Wystąpienie Kazimierza Ujazdowskiego w formie video:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html

autor: Kazimierz Michał Ujazdowski

tekst ukazał się na www.wPolityce.pl