Biuro prasowe
Prekursorzy zjednoczonej Europy
26 listopada 2014

List, który wystosowali w 1965 r. biskupi polscy do biskupów niemieckich, był niezwykle doniosłym aktem pojednania między dwoma narodami w duchu prawdy. Kardynał Bolesław Kominek, który w największym stopniu wpłynął na jego treść, z pewnością powinien być uznany za jednego z prekursorów jedności Starego Kontynentu.
Tydzień temu (18 listopada) minęła czterdziesta dziewiąta rocznica wystosowania przez biskupów polskich orędzia do biskupów niemieckich. Zazwyczaj cytowane są jedynie te zdania dokumentu, które wzywały do przebaczenia i polsko-niemieckiego pojednania. List ten ma jednak znacznie głębsze znaczenie i niestety bardzo rzadko można spotkać jego pełne omówienia.

Krzyżak gnębiciel

Po pierwsze, „orędzie” było znakomitą prezentacją wkładu Polski w kulturę Europy. Przypominało to, czym Polska została obdarowana przez narody europejskie w pierwszych wiekach swojego istnienia i to, co wniosła do skarbnicy kultury Starego Kontynentu. Biskupi kładli nacisk na wolnościowy charakter polskiej kultury, począwszy od myśli Pawła Włodkowica, który apelował o zaniechanie przemocy w trakcie nawracania pogan. List konfrontował wolnościowe podejście właściwe kulturze polskiej z niszczycielskimi działaniami zakonu krzyżackiego: „Włodkowic był niejako klasycznym wyrazem tolerancyjnej i wolnościowej myśli polskiej. Jego tezy kierowały się przeciwko niemieckim rycerzom zakonnym, tak zwanym Krzyżakom, którzy wówczas na słowiańskiej północy oraz w krajach pruskich i bałtyckich właśnie ogniem i mieczem nawracali tubylców. Stali się oni w ciągu wieków straszliwym i w najwyższym stopniu kompromitującym ciężarem dla europejskiego chrześcijaństwa, dla jego symbolu – krzyża, a także i dla Kościoła, w imieniu którego występowali. I dziś jeszcze, po wielu pokoleniach i wiekach, określenie »krzyżak« jest dla każdego Polaka budzącym przestrach wyzwiskiem i – niestety – od dawna aż nazbyt często identyfikowanym z tym, co niemieckie”.

Na gruncie prawdy

Po drugie, apel biskupów polskich w żadnym wypadku nie był próbą łatwego pojednania. Orędzie proponowało pojednanie na gruncie prawdy, a nie kosztem prawdy. Dokument nazywał okupację niemiecką okresem totalnego zniszczenia. Biskupi pisali: „Po krótkiej, bo około 20 lat trwającej niepodległości (1918–1939 r.), rozpętało się bez jego winy nad Narodem polskim coś, co eufemistycznie nazywa się drugą wojną światową, co jednak było dla nas, Polaków, pomyślane jako akt totalnego zniszczenia i wytępienia”. Przypominając straszną prawdę o tych czasach, biskupi apelowali o pojednanie: „Jeśli po obu stronach znajdzie się dobra wola – a w to nie trzeba chyba wątpić – to poważny dialog musi się udać i z czasem wydać dobre owoce, mimo wszystko, mimo »gorącego żelaza«”

Po trzecie,  wreszcie   człowiek , który w największym stopniu wpłynął na treść  „Orędzia” wrocławski metropolita  Kardynał  Bolesław Kominek  tworzył  go z wyraźną intencją    przezwyciężenia  Jałty i budowy jedności Europy. W  poufnym liście do prymasa Wyszyńskiego pisał o przestarzałości  podejścia nacjonalistycznego. Kardynał Kominek był przekonany ,że Polska z czasem wyzwoli się spod komunistycznej opresji i stanie się uczestnikiem Wspólnoty Europejskiej. Ten element musiał dodatkowo wzniecać gniew władz  PRL- u ,które rozpętały propagandową nagonkę na biskupów.  Trzeba dodać ,że  „Orędzie” wzywało jednoznacznie do uznania polskiej granicy zachodniej  jako gwarancji bezpieczeństwa Polski  i z pewnością przyczyniło się do tego ,że kilka lat później w 1970 roku  Niemiecka Republika Federalna podjęła jednoznaczne  zobowiązanie w tej kwestii.

Wrocławski metropolita był  bez wątpienia  jednym  z prekursorów jedności  Starego Kontynentu   i obecności Polski w strukturach zjednoczonej Europy.  Wolno sadzić , że inspirował myśl europejską Jana Pawła II. Z pewnością  można je znaleźć w  homilii Papieża wygłoszonej w 1979 roku na Wzgórzu Lecha i historycznym wystąpieniu na forum Parlamencie Europejskim w 1988  w którym  wzywał do tego by „Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się do granic ,jakie wyznacza jej geografia, a jeszcze bardziej historia”

Można postawić pytanie  czy  „Orędzie”   można uznać za tekst   polityki ambitnej.  Kardynał Kominek nie był  i nie chciał być politykiem , dyktatura komunistyczna w latach 60 tych wykluczała możliwość uprawiania niezależnej polityki. A jednak „Orędzie” było jednym z wielkich aktów polityki polskiej podjętych w zastępstwie niepodległego państwa.  Przygotowało grunt pod głęboką zmianę , przezwyciężenie podziału jałtańskiego i powrót Polski do rodziny wolnych narodów Europy. Było także  autentycznym aktem pojednania polsko –niemieckiego,  które nie ukrywało dramatycznej prawdy o zbrodniach popełnionych w czasie II Wojny Światowej.  Tekst „Orędzia” powinien być przypominany przez polską politykę historyczną.

Skromny pomnik Kardynała Bolesława Kominka  stojący we Wrocławiu  u wejścia na Ostrów Tumski przypomina o wielkim akcie historycznym.  Miejmy nadzieję, że przyszłoroczne obchody pięćdziesiątej rocznicy   „Orędzia” będą okazją do wyrażenia  pełni prawdy o jego  znaczeniu.

Kazimierz Michał Ujazdowski

tekst ukazał się na łamach dziennika „Gazeta Polska Codziennie”