Kontakt
Biuro prasowe
Historia rzecz ważna
6 lipca 2008

Działania ministra Bogdana Zdrojewskiego zmierzające do likwidacji Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz projektu muzealnego świadczą o całkowitym braku odpowiedzialności rządu za obecność polskiego doświadczenia historycznego w Europie i zrozumienia dla roli pamięci we współczesnym świecie

Inicjatywy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” takie jak wystawa „Pociąg do historii” cieszą się dużym zainteresowaniem społecznym. Muzeum Ziem Zachodnich ma zaprezentować w nowoczesnych formach wysiłek cywilizacyjny i kulturowych Polaków po II Wojnie Światowej, od przesiedleń z Kresów do powstania „Solidarności”. W tych dziejach nie brak motywów wielkich i ważnych dla całej Europy, jak przygotowane przez Kardynała Kominka „Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich”, które kładło podwaliny pod pojednanie polsko-niemieckie i integrację europejską.

Na początku roku ministerstwo kultury pozbawiło Muzeum Ziem Zachodnich gwarancji finansowych i zdjęło inwestycje w listy wspieranej ze środków UE, pomimo podpisania stosownej umowy i wysokiej oceny projektu. Minister B. Zdrojewski wypowiadając władzom miasta Wrocławia umowę o współprowadzeniu instytucji zmierza do likwidacji całego projektu ze szkodą dla Wrocławia i miejsca polskiego doświadczenia historycznego w Europie. Zachowanie rządu w tej sprawie jest świadectwem braku kwalifikacji do prowadzenia polityki państwowej.

Kazimierz M. Ujazdowski, Lucjan Karasiewicz

Tekst opublikowany na łamach dzienników: Polska the Times, Gazeta Wrocławska