Kontakt
Biuro prasowe
To racje państwowe przemawiają za ustawą o Muzeum Ziem Zachodnich
28 sierpnia 2011

Dziś Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy projekt ustawy o Muzeum Ziem Zachodnich. Pomimo tego, że projekt przeleżał w szufladzie Marszałka Schetyny ponad pięć miesięcy chcę wierzyć, że Komisja zajmie się projektem ustawy z intencją jej uchwalenia, a nie zablokowania.

Tym bardziej, że za powołaniem Muzeum Ziem Zachodnich przemawiają racje państwowe. Nie jest ono w żadnym wypadku roszczeniem lokalnym Wrocławia do władz centralnych. Sensem Muzeum Ziem Zachodnich jest prezentacja unikatowego fenomenu budowy przez Polaków kultury i cywilizacji materialnej po zniszczeniach II Wojny Światowej. Bez wątpienia jest to ważny składnik polskiego i europejskiego doświadczenia historycznego. Po wojnie wielu wątpiło w nasze zdolności cywilizacyjne na ziemiach zachodnich. Nie dotyczy to wyłącznie opinii wyrażanych przez Niemców. Tymczasem Polacy nie tylko odbudowali cywilizację, ale także sami podejmowali inicjatywy istotne dla Europy. Wypada przypomnieć, że dzieło Kardynała Kominka autora „Orędzia” biskupów polskich do biskupów niemieckich było jednym z prekursorskich aktów tworzenia prawdziwej jedności naszego kontynentu. To wszystko mamy prawo opowiedzieć młodemu pokoleniu i cudzoziemcom.

Budowa MZZ jako poważnej placówki muzealnictwa historycznego jest najbardziej właściwą, bo pozytywną i trwałą odpowiedzią na niemiecką politykę historyczną, która przypisuje nam współodpowiedzialność za wypędzenia i relatywizuje znaczenie polskiego dorobku na tych ziemiach. Nie ma zatem lepszej odpowiedzi w tej sprawie niż danie silnych ustawowych gwarancji istnienia Muzeum Ziem Zachodnich. Taki jest podstawowy sens tej ustawy.

Wypada docenić wysiłki władz Wrocławia, które kontynuują projekt mimo zerwania umowy o współprowadzeniu instytucji przez ministra Zdrojewskiego. W ubiegły czwartek (25.08) Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprezentował swoje plany w miejscu, w którym narodziła się Dolnośląska „Solidarność” (www.zajezdnia-wroclaw.pl). Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Grabiszyńskiej jest potencjalną siedzibą Muzeum. Żeby mogło powstać jako poważna instytucja o europejskim zasięgu potrzebne są silne gwarancje państwowe. Te daje przedłożony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F8280085B7892D86C12578C00045F720/$file/4385.pdf)

Kazimierz M. Ujazdowski

tekst opublikowany na stronach www.wPolityce.pl