Kontakt
Biuro prasowe
Wojciech Korfanty poświęcił życie temu, by Śląsk stał się integralną częścią Polski niepodległej
11 listopada 2014

Wzniesienie Pomnika Wojciecha Korfantego we Wrocławiu to dobry znak naszej pamięci o polityku, który poświecił swoje życie temu, by Śląsk stał się integralną częścią Polski niepodległej.

Inicjatorom pomnika, przede wszystkim Stanisławowi Gebhardtowi należą się słowa szczególnego uznania. Wystąpili z inicjatywą, która nie była rozumiana przez środowiska ignorujące potrzebę polityki historycznej. I choć postać Korfantego kojarzy się z Górnym Śląskiem upamiętnienie we Wrocławiu ma własny sens. Korfanty studiował we Wrocławiu podobnie jak wielu patriotycznie nastawionych Wielkopolan i Ślązaków. Co bardziej istotne był gorącym i konsekwentnym rzecznikiem włączenia do Polski ziem zachodnich. Polski Wrocław jest spełnieniem wizji Korfantego.

Przy tej okazji warto podkreślić wielość tradycji tworzących dziedzictwo Polski niepodległej. Korfanty to ważna postać nurtu chrześcijańsko-społecznego. W latach 30-tych, o czym pisze jego biograf pan Jan Lewandowski, w jeszcze większym stopniu opowiadał się za chrystianizacją idei narodowej.

Dziś nie brakuje ludzi, którzy są gotowi potępiać Piłsudskiego w imię Dmowskiego lub na odwrót. To postawa całkowicie destrukcyjna i anachroniczna. Potrzeba nam szacunku dla przodków i zrozumienia, że mogli różnymi drogami prowadzić sprawę polską. Kto to rozumie ma większą zdolność do samodzielnego myślenia, do budowania oryginalnej myśli politycznej, która jest zawsze silnym składnikiem rzeczywistej niepodległości.

autor: Kazimierz Michał Ujazdowski

tekst opublikowany na www.wPolityce.pl