Biuro prasowe
Pakiet przejrzystości dla Wrocławia

Każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa lub społeczna czy przedsiębiorca powinien być tak samo traktowany w relacjach z Urzędem. Musi mieć równe prawo dostępu do informacji oraz do bezstronnej decyzji urzędniczej. Poprawimy otwartość urzędu i jego przejrzystość, wydawanie miejskich pieniędzy będzie w pełni transparentne. Potrzeba do tego nowego otwarcia w relacjach Prezydenta i urzędników z mieszkańcami. Poddamy urząd kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Radę Miejską. Stanie się ona centrum demokracji miejskiej. Zaprosimy  organizacje społeczne, ruchy miejskie, przedstawicieli biznesu oraz samych mieszkańców do opiniowania oraz współtworzenia wewnętrznych mechanizmów jawności oraz bezstronności.

 

Kazimierz M. Ujazdowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Agata Gwadera-Urlep, Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu

Sebastian Lorenc, Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Dariusz Mącarz, Inicjatywa 20/30

Marcin Wojtera, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci – Wrocław

Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych i w pracach programowych opozycji

Polacy zasługują na władzę kompetentną, na szacunek dla prawa i instytucji, na politykę, która buduje sojusze po to, by zwiększyć prestiż i siłę Polski w Europie. Mamy prawo chronić i rozwijać samorządności oraz decentralizację jako cenny element ustroju naszego państwa. Tym bardziej, że miasta i władza lokalna w większym niż dotychczas stopniu, zadecydują o przyszłości i jakości naszego życia.

Nie można być obojętnym wobec działań władzy aroganckiej i niekompetentnej. PiS niszcząc demokrację konstytucyjną osłabił państwo i wydatnie obniżył standard ochrony praw obywateli. Rządzenie poprzez eskalację konfliktu doprowadziło do największego rozdarcia wspólnoty politycznej po 1989 roku. Obywatelska aktywność pozostająca poza kontrolą rządu jest przyjmowana z podejrzliwością i otwartym atakiem. Centralizm uderza w samorządność
i tłumi energię społeczną.

W tej sytuacji Polacy mają prawo oczekiwać wypracowania nowatorskiej alternatywy dla PiS. Nie na powrót do czasów sprzed 2015 roku, lecz na odnowienie programu opozycji. Wielu Wrocławian, w bezpośrednich rozmowach, nalegało na to bym przyjął większą odpowiedzialność za sprawy publiczne w kraju.

Chcę odpowiedzieć na to wezwanie.

Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych. Poinformuję o tym dokładnie w najbliższych dniach we Wrocławiu. Widzę konieczność wsparcia Platformy Obywatelskiej w budowaniu nowego przesłania politycznego. Dlatego też przyjąłem zaproszenie Grzegorza Schetyny do współpracy programowej w sprawie odbudowy rządów prawa i odnowy samorządności. Szczególną uwagę będę przywiązywał do zwiększenia przejrzystości i kontroli demokratycznej na każdym poziomie władzy publicznej. Podejmując te działania zachowuję bezpartyjność.

Jednocześnie zainicjuję kampanię publiczną „Sami o sobie” na rzecz wzmocnienia praw samorządu i jego wewnętrznej demokratyzacji. Do inicjatywy zaproszę polityków, ekspertów i działaczy społecznych widzących w samorządności  źródło rozwoju Polski. Jestem przekonany, że w ten sposób mogę służyć dobru publicznemu i przyczynić się do odnowy debaty publicznej w naszym kraju.

Kazimierz M. Ujazdowski

Zapisz się na newsletter

Zostaw swój e-mail i bądź na bieżąco z działaniami Kazimierza Michała Ujazdowskiego

(wymagane) Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji o działalności Kazimierza Michała Ujazdowskiego

FreshMail.pl