Biuro prasowe
Blog
11 września 2019

Brexit: niezbędnik polskiego obywatela  W skrócie: W dalszym ciągu panuje wielka niepewność. Na razie nie wiadomo, czy Wielka Brytania wystąpi o wydłużenie procesu wychodzenia z Unii czy też nie. Jeśli tak się nie stanie, kraj wyjdzie z Unii 31 października. Prawa obywateli. Rząd zapowiada, że obywatele Unii żyjący w Wielkiej Brytanii będą mieli te same […]

WIĘCEJ
8 grudnia 2016

Tezy wystąpienia prof. Kazimierza Ujazdowskiego w sprawie reformy Unii Europejskiej na debacie z udziałem prof. Joseph’a Weilera – amerykańskiego prawnika i profesora, specjalisty w dziedzinie prawa międzynarodowego i konstytucyjnego, rektora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. 1 / Zmianę traktatów mógłby uzasadniać moment konstytucyjny, to znaczy powszechne akceptowane przekonanie, że bez instytucjonalnych reform nie da się […]

WIĘCEJ
9 listopada 2016

Kampanie wyborcze mają moc uzdrowienia polityki. Ta, ze względu na brutalność pogłębiła nieufność obywateli do politycznych elit. Sukces Donalda Trumpa to reakcja na korupcję polityki umiarkowanej i utratę kontaktu z obywatelami. Trzeba życzyć Amerykanom by nowa prezydentura miała inny styl niż kampania. Żeby zintegrowała wspólnotę i przywróciła witalność USA. Deklaracje Donalda Trumpa wywołują niepewność co […]

WIĘCEJ
26 października 2016

Jedna z innowacji traktatu lizbońskiego — Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) — znajduje się w stanie kryzysu. Traktat dał grupie, co najmniej miliona obywateli UE z przynajmniej siedmiu państw członkowskich prawo do zwracania się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań prawnych. Nowe prawo polityczne dla obywateli prezentowane było jako wyraz demokratycznego otwarcia. EIO jest […]

WIĘCEJ
11 kwietnia 2016

Pamięć o ludziach ma swoją geografię. Zawsze gdy idę ulicą Szewską od Wita Stwosza w kierunku Ossolineum myślę o moich przyjaciołach Władysławie Stasiaku i Tomaszu Mercie. Pierwszy z nich wrocławianin z urodzenia studiował w Instytucie Historii i w tym miejscu spotykamy się co roku by zaświadczyć o naszej pamięci. Tomek Merta wprawdzie urodzony na Dolnym […]

WIĘCEJ
11 listopada 2015

Unia Europejska powinna pogłębiać zaufanie do państw i szukać legitymacji w suwerenności narodów tworzących wspólnotę. Tymczasem raport ws. nowego prawa wyborczego do PE przygotowany przez EPP i socjalistów (autorami raportu są Danuta Hubner (PO) i Jo Leinen (SnD)  idzie w przeciwnym kierunku. Jego istotą jest ujednolicenie i skrajna europeizacja prawa wyborczego. Autorzy forsują nową ordynację […]

WIĘCEJ
7 października 2015

Wspólna wizyta Merkel i Holland’a była manifestacją wrażliwości Europy Zachodniej, nie zaś całej i zróżnicowanej UE. Przewodniczący PE Martin Schultz dopuścił się nadużycia mówiąc, że wspólne stanowisko Francji i Niemiec ma prawo być podstawą decyzji całej UE. Trzeba doceniać znaczenie francusko-niemieckiego pojednania i jego wpływ na jedność Europy. Było ono dziełem wybitnych polityków: De Gaulle […]

WIĘCEJ
9 września 2015

Wspomnienie o śp. Hannie Mierzejewskiej koleżance, posłance Prawa i Sprawiedliwości w latach 2001 – 2005. Bóg zabrał do siebie naszą koleżankę Hanię Mierzejewską. Odeszła wskutek nagłej choroby tak szybko,  że trudno zebrać myśli i podziękować jej za przykład dobrego życia i miłości do Ojczyzny. Poznałem Hanię w 2001 roku gdy jako kandydatka Prawa i Sprawiedliwości […]

WIĘCEJ
10 lipca 2015

Tymczasem niemiecki koncern wydawniczy BDN działający w Kamieniogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce uznaje, że ma prawo korzystać ze zwolnienia dotyczącego podatku od nieruchomości ustanowionego przed datą akcesji. Zwolnienie wątpliwe pod względem prawnym zostało ustanowione przez poprzednie władze gminy Nowogrodziec, na terenie której BDN rozpoczęło wtedy budowę nowoczesnej drukarni. Pomoc publiczna na podstawie tego zwolnienia […]

WIĘCEJ