Biuro prasowe
Edukacja publiczna
14 listopada 2000

Kiedy mówimy o tradycji i o wojennych bohaterach, mamy w głowie szkolne akademie oraz rechot Gombrowicza. Mamy również w pamięci podupadające muzea, które kojarzą nam się ze znoszonymi kapciami i zakurzonymi eksponatami. Zadajemy sobie pytanie, czy w tym kontekście, zwłaszcza w sytuacji, gdy tak łatwo wsiąść do samolotu i po dwóch godzinach w przestworzach znaleźć […]

WIĘCEJ
8 listopada 2000

Każdy, kto przeżył 14 lipca w Paryżu doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotna dla francuskiej Republiki jest celebracja tradycji zburzenia Bastylii. Podobnie w Stanach Zjednoczonych z największą pieczołowitością władze pielęgnują swoją przeszłość i jej pamiątki. Oryginalny egzemplarz Konstytucji amerykańskiej ma charakter prawdziwej relikwii. Nie przypadkowo mówi się w tych krajach o prawdziwej “religii państwowej”. Nie […]

WIĘCEJ
6 lipca 1999

Dwa lata temu weszła w życie nowa Konstytucja RP. Zgodnie z przewidywaniami wielu komentatorów, kształt ustrojowy państwa związany ze zmianą konstytucji będzie wykluwał się jednak jeszcze przez długie lata interpretacji niejasnych i wieloznacznych przepisów Ustawy Zasadniczej. Jeszcze w czasie debaty konstytucyjnej w roku 1997 wskazywaliśmy na wady projektu uchwalonego przez Zgromadzenie Narodowe i poddanego ratyfikacji […]

WIĘCEJ
20 lutego 1999

Konserwatyzm w polityce polskiej pada ofiarą uproszczeń i fałszywych sądów. Z jednej strony przedstawia się go jako spokojną wersję liberalizmu kładącą nacisk na wolny rynek i tonującą radykałów w kwestiach światopoglądowych. Z drugiej strony konserwatyzm sprowadza się do tradycjonalizmu wrogiego współczesności i obojętnego na zagadnienia ustrojowe. Obydwie opinie są równie błędne i pozbawiają konserwatyzm możliwości […]

WIĘCEJ
14 grudnia 1998

W latach osiemdziesiątych przedstawiciele opozycji chętnie sięgali do społecznego nauczania Kościoła znajdując w nim zasady, które pomagały przeciwstawić się totalizmowi. Encykliki były bronią przeciwko systemowi nie respektującemu praw człowieka, politycznych praw obywatelskich i praw związkowych. Dlatego na dokumenty kościelne powoływały się środowiska polityczne od RMP na prawicy po PPS na lewicy. Po upadku komunizmu zainteresowanie […]

WIĘCEJ
14 grudnia 1998

Wybory samorządowe potwierdziły pozycję AWS jako niekwestionowanego lidera polskiej prawicy. Wzmocniły nadzieję na to, że Akcja będzie wiarygodną siłą polityczną, zdolną do utrzymania władzy i skutecznego realizowania własnego programu. By stało się to realne trzeba podjąć działania wzmacniające ją, konsolidujące politycznie, umożliwiające przeprowadzenie zwycięskiej kampanii prezydenckiej. AWS wygra, jeśli wybierze jedność i nie zrezygnuje z […]

WIĘCEJ
2 kwietnia 1997

Przez minione cztery lata polityka konserwatywna była projektem, planem, postulatem. Wyrażała się w krytyce rządów SLD – PSL i przeciwdziałaniu szczególnie groźnym poczynaniom koalicji oraz w dążeniu do jedności prawicy. Dziś – właśnie dzięki tej jedności – możemy przystąpić do pracy w parlamencie, w rządzie, do tworzenia nowych instytucji i poszukiwania dla jej tez poparcia […]

WIĘCEJ