Biuro prasowe
Konstytucja i reforma instytucji
27 września 1994

Debata konstytucyjna w coraz większym stopniu dotyka takich kwestii, jak prawa jednostki odnoszące się do ekonomii i rola państwa w gospodarce. Dyskusja w okół tych kwestii obejmuje problemy, które nie znalazły do tej pory rozstrzygnięcia prawnego. W grudniu 1989 r. parlament uchylił w całości dwa pierwsze rozdziały konstytucji z 1952 r. , które stanowiły podstawę […]

WIĘCEJ