Kontakt
Biuro prasowe
Wrocław
11 listopada 2014

Wzniesienie Pomnika Wojciecha Korfantego we Wrocławiu to dobry znak naszej pamięci o polityku, który poświecił swoje życie temu, by Śląsk stał się integralną częścią Polski niepodległej. Inicjatorom pomnika, przede wszystkim Stanisławowi Gebhardtowi należą się słowa szczególnego uznania. Wystąpili z inicjatywą, która nie była rozumiana przez środowiska ignorujące potrzebę polityki historycznej. I choć postać Korfantego kojarzy […]

WIĘCEJ
24 marca 2014

Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Kazimierzem M. Ujazdowskim Pana następca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kandyduje do Parlamentu  z Europejskiego, więc -jak wszystko na w wskazuje – odejdzie z resortu. Jak pan ocenia jego dorobek? Co przyniosło nam te ponad sześć lat? Ministra Bogdana Zdrojewskiego mogę pochwalić wyłącznie za kulturę osobistą i brak […]

WIĘCEJ
17 września 2011

W centrum Wrocławia przy ul. Piwnej znajduje się skwer Adolfa Bocheńskiego. Niewiele osób wie kim był ten wspaniały żołnierz i pisarz. Tymczasem w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę wypada przypomnieć jego pisarstwo, a przede wszystkim znakomity traktat geopolityczny Między Niemcami a Rosją. Malarz i eseista Józef Czapski napisał, że to książka, której „żaden polityk polski […]

WIĘCEJ
28 sierpnia 2011

Dziś Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy projekt ustawy o Muzeum Ziem Zachodnich. Pomimo tego, że projekt przeleżał w szufladzie Marszałka Schetyny ponad pięć miesięcy chcę wierzyć, że Komisja zajmie się projektem ustawy z intencją jej uchwalenia, a nie zablokowania. Tym bardziej, że za powołaniem Muzeum Ziem Zachodnich przemawiają racje państwowe. Nie jest ono […]

WIĘCEJ
23 lipca 2011

Kardynał Kominek, autor „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”, był świadomym prekursorem pojednania polsko-niemieckiego oraz jedności Europy. Wrocław był zatem miejscem myśli budującej jedność Europy. W czasie inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej nie przypomniano, że polska myśl polityczna wcześniej niż francuska i niemiecka połączyła patriotyzm z otwarciem na współpracę narodów europejskich i z dążeniem […]

WIĘCEJ
11 czerwca 2011

Edukacja, kultura i nauka traktowane są przez państwa Zachodu jako sfery wywierające decydujący wpływ na budowanie kapitału społecznego, niezmiernie istotnego dla tworzenia podstaw dobrobyty ekonomicznego. W Polsce kultura wciąż traktowana jest przez rządzących jak obciążenie, a wydatki na nią jako zbędny luksus. We wspomnieniach Philipe’a de Gaulla’e syna Generała, jest taki oto wiele mówiący fragment. […]

WIĘCEJ
6 lipca 2008

Działania ministra Bogdana Zdrojewskiego zmierzające do likwidacji Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz projektu muzealnego świadczą o całkowitym braku odpowiedzialności rządu za obecność polskiego doświadczenia historycznego w Europie i zrozumienia dla roli pamięci we współczesnym świecie Inicjatywy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” takie jak wystawa „Pociąg do historii” cieszą się dużym zainteresowaniem społecznym. Muzeum Ziem Zachodnich ma […]

WIĘCEJ
19 marca 2008

Dlaczego w nowoczesnym państwie tak ważna jest odpowiedzialna polityka historyczna? Polityka historyczna to wyrażenie  przekonania, że państwo nie może lekceważyć historii. Przeszłość nie jest zupełnie martwa i nie przestała wywierać istotnego wpływu na nasze życie. Mówiąc o polityce historycznej, wskazujemy na odpowiedzialność państwa za stworzenie możliwości prowadzenia rzetelnych badań historycznych, za podtrzymywanie zainteresowania historią o […]

WIĘCEJ
5 listopada 2007

Wielu obserwatorów widzi projekt EXPO we Wrocławiu jako drugie EURO 2012, prostą chęć odniesienia podwójnego sukcesu w dziedzinie organizacji wielkich imprez o międzynarodowym znaczeniu. Tymczasem kampania w sprawie EXPO jest przedsięwzięciem całkowicie odmiennym i specyficznym, i to nie tylko ze względu na różnice między przedsięwzięciem ekonomicznym, a wielkim projektem sportowym. Projekt EXPO jest wyjątkowym doświadczeniem […]

WIĘCEJ