Kontakt
Biuro prasowe
Dorobek
Całość
Edukacja
Ustrój
Polska w świecie
Chrześcijańskie dziedzictwo
Instytucje
Dorobek akademicki
1998
Ustroj 7

skutecznie obroni przed Trybunałem pierwszej ustawy lustracyjnej

1998
Instytucje 12

Jako Minister Kultury podwaja budżet Ossolineum

2002
Ustroj 8

skutecznie broni przed Trybunałem uprawnień kombatanckich

2004
Polska w świecie 9

autor ustawy o współdziałaniu rządu i parlamentu w sprawach europejskich

2004
Dorobek akademicki 1

obronił pracę doktorską „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego”

2004
Chrześcijańskie dziedzictwo 2

autor uchwały ustanawiającej Narodowy Dzień Życia

2004
Instytucje 10

autor poprawki budżetowej wspierającej program digitalizacji lwowskich dzieł Ossolineum

2006
Edukacja 1

jako Minister Kultury był współtwórcą programu edukacji historycznej „Patriotyzm Jutra”

2006
Instytucje 1

Skutecznie walczył w Sejmie RP o środki dla powstającego Muzeum Historii Polski

2007
Instytucje 2

Dzięki jego aktywnemu mecenatowi projekt Narodowego Forum Muzyki zyskuje finansowanie ze środków europejskich

2007
Instytucje 13

powołuje do życia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

2009
Chrześcijańskie dziedzictwo 3

autor uchwały Sejmu RP ws. wolności wyznania

2009
Instytucje 11

skutecznie interweniował w obronie budżetu na TVP Kultura i II Programu Polskiego Radia

2010
Ustroj 1

autor projektu zmiany regulaminu Sejmu RP – tzw. „Pakiet Demokratyczny”

2011
Ustroj 2

autor nowego rozdziału europejskiego Konstytucji RP

2011
Ustroj 3

z sukcesem walczył o wycofanie odpłatności za studiowanie na drugim kierunku na polskich uczelniach

2011
Instytucje 3

autor uchwały Sejmu RP w 67. rocznicę śmierci rodziny Ulmów, wyrażającej hołd Polakom, którzy ratowali żydów skazanych na Zagładę przez niemieckich okupantów

2011
Instytucje 9

autor projektu ustawy o Muzeum Ziem Zachodnich

2012
Edukacja 2

autor projektu ustawy nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

2013
Edukacja 3

skutecznie zablokował – godzącą w prywatność uczniów i rodziców – ustawę o Systemie Informacji Oświatowej

2013
Ustroj 4

autor projektu zmiany Konstytucji RP ws. referendum

2013
Dorobek akademicki 2

habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim rozprawą: „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej”

2013
Instytucje 4

współautor uchwały o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

2013
Instytucje 7

autor uchwały o ustanowienie roku Powstania Styczniowego

2014
Edukacja 4

autor programu edukacyjnego Obudź Swój Potencjał

2014
Polska w świecie 5

Został członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

2014
Polska w świecie 6

Został członkiem delegacji PE do spraw stosunków z Białorusią

2014
Polska w świecie 7

Został członkiem parlamentarnej komisji AFCO – komisji spraw konstytucyjnych UE

2014
Polska w świecie 10

Jest aktywnym orędownikiem urealnienia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

2014
Polska w świecie 11

Jest strażnikiem fundamentalnej dla UE zasady pomocniczości

2014
Polska w świecie 12

Został członkiem parlamentarnej komisji LIBE, gdzie walczy o poszanowanie dla wolności praw obywatelskich w UE

2015
Polska w świecie 3

stanął w obronie polskiej firmy FAKRO doświadczającej nieuczciwą konkurencję ze strony duńskiej korporacji VELUX

2015
Instytucje 8

dzięki determinacji Posła Ujazdowskiego we Wrocławiu powstaje Centrum Historii Zajezdnia

2016
Polska w świecie 1

organizator akcji społecznej i autor apelu o pomoc uchodźców przebywających w obozach w Libanie i Jordanii

2016
Ustroj 6

autor propozycji kompromisu w sporze o Trybunał Konstytucyjny

2016
Chrześcijańskie dziedzictwo 1

doprowadził do przystąpienia Polski do porozumienia ws. Szlaków Kulturowych Rady Europy

2016
Instytucje 6

interweniował w PE ws. dewastacji obozu koncentracyjnego Gussen w Austrii

2017
Polska w świecie 2

„Plan dla Polski w Europie” – organizator wrocławskiej konferencji o miejscu, pozycji i szansach dla Polski i Wrocławia w Europie

2017
Polska w świecie 4

Autor raportu o roli i pozycji miast w Unii Europejskiej

2017
Polska w świecie 8

Aktywnie wpierał przyjęcie przez PE „Raportu Giegolda” zwiększającego przejrzystość prac instytucji PE

2017
Ustrój 5

„Nowy Senat” – autor projektu zmiany Konstytucji w kierunku przekształcenia Senatu RP w izbę tworzoną przez samorządowców

2017
Instytucje 5

na jego wniosek prokuratura przyłączyła się do postępowania przeciw „Axel Springer” w procesie przeciw kłamstwu o „polskich obozach śmierci”

2006
Edukacja 1

jako Minister Kultury był współtwórcą programu edukacji historycznej „Patriotyzm Jutra”

2012
Edukacja 2

autor projektu ustawy nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

2013
Edukacja 3

skutecznie zablokował – godzącą w prywatność uczniów i rodziców – ustawę o Systemie Informacji Oświatowej

2014
Edukacja 4

autor programu edukacyjnego Obudź Swój Potencjał

1998
Ustroj 7

skutecznie obroni przed Trybunałem pierwszej ustawy lustracyjnej

2002
Ustroj 8

skutecznie broni przed Trybunałem uprawnień kombatanckich

2010
Ustroj 1

autor projektu zmiany regulaminu Sejmu RP – tzw. „Pakiet Demokratyczny”

2011
Ustroj 2

autor nowego rozdziału europejskiego Konstytucji RP

2011
Ustroj 3

z sukcesem walczył o wycofanie odpłatności za studiowanie na drugim kierunku na polskich uczelniach

2013
Ustroj 4

autor projektu zmiany Konstytucji RP ws. referendum

2016
Ustroj 6

autor propozycji kompromisu w sporze o Trybunał Konstytucyjny

2017
Ustrój 5

„Nowy Senat” – autor projektu zmiany Konstytucji w kierunku przekształcenia Senatu RP w izbę tworzoną przez samorządowców

2004
Polska w świecie 9

autor ustawy o współdziałaniu rządu i parlamentu w sprawach europejskich

2014
Polska w świecie 5

Został członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

2014
Polska w świecie 6

Został członkiem delegacji PE do spraw stosunków z Białorusią

2014
Polska w świecie 7

Został członkiem parlamentarnej komisji AFCO – komisji spraw konstytucyjnych UE

2014
Polska w świecie 10

Jest aktywnym orędownikiem urealnienia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

2014
Polska w świecie 11

Jest strażnikiem fundamentalnej dla UE zasady pomocniczości

2014
Polska w świecie 12

Został członkiem parlamentarnej komisji LIBE, gdzie walczy o poszanowanie dla wolności praw obywatelskich w UE

2015
Polska w świecie 3

stanął w obronie polskiej firmy FAKRO doświadczającej nieuczciwą konkurencję ze strony duńskiej korporacji VELUX

2016
Polska w świecie 1

organizator akcji społecznej i autor apelu o pomoc uchodźców przebywających w obozach w Libanie i Jordanii

2017
Polska w świecie 2

„Plan dla Polski w Europie” – organizator wrocławskiej konferencji o miejscu, pozycji i szansach dla Polski i Wrocławia w Europie

2017
Polska w świecie 4

Autor raportu o roli i pozycji miast w Unii Europejskiej

2017
Polska w świecie 8

Aktywnie wpierał przyjęcie przez PE „Raportu Giegolda” zwiększającego przejrzystość prac instytucji PE

2004
Chrześcijańskie dziedzictwo 2

autor uchwały ustanawiającej Narodowy Dzień Życia

2009
Chrześcijańskie dziedzictwo 3

autor uchwały Sejmu RP ws. wolności wyznania

2016
Chrześcijańskie dziedzictwo 1

doprowadził do przystąpienia Polski do porozumienia ws. Szlaków Kulturowych Rady Europy

1998
Instytucje 12

Jako Minister Kultury podwaja budżet Ossolineum

2004
Instytucje 10

autor poprawki budżetowej wspierającej program digitalizacji lwowskich dzieł Ossolineum

2006
Instytucje 1

Skutecznie walczył w Sejmie RP o środki dla powstającego Muzeum Historii Polski

2007
Instytucje 2

Dzięki jego aktywnemu mecenatowi projekt Narodowego Forum Muzyki zyskuje finansowanie ze środków europejskich

2007
Instytucje 13

powołuje do życia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

2009
Instytucje 11

skutecznie interweniował w obronie budżetu na TVP Kultura i II Programu Polskiego Radia

2011
Instytucje 3

autor uchwały Sejmu RP w 67. rocznicę śmierci rodziny Ulmów, wyrażającej hołd Polakom, którzy ratowali żydów skazanych na Zagładę przez niemieckich okupantów

2011
Instytucje 9

autor projektu ustawy o Muzeum Ziem Zachodnich

2013
Instytucje 4

współautor uchwały o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

2013
Instytucje 7

autor uchwały o ustanowienie roku Powstania Styczniowego

2015
Instytucje 8

dzięki determinacji Posła Ujazdowskiego we Wrocławiu powstaje Centrum Historii Zajezdnia

2016
Instytucje 6

interweniował w PE ws. dewastacji obozu koncentracyjnego Gussen w Austrii

2017
Instytucje 5

na jego wniosek prokuratura przyłączyła się do postępowania przeciw „Axel Springer” w procesie przeciw kłamstwu o „polskich obozach śmierci”

2004
Dorobek akademicki 1

obronił pracę doktorską „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego”

2013
Dorobek akademicki 2

habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim rozprawą: „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej”