Biuro prasowe
Artykuły
27 grudnia 2013

Broszurę „Duch imperatorowej” znalazłem w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Ukazała się w Szkocji w 1945 roku,  gdzie po zakończeniu wojny znaleźli się żołnierze Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie. Książeczka składa się z dwóch tekstów  ,które wcześniej opublikowane zostały na łamach „Orła Białego”  najważniejszego polityczno-kulturalnego pisma II Korpusu. Oba teksty, co podkreśla krótka nota redakcyjna,   poświęcone […]

WIĘCEJ
5 marca 2013

Serdecznie polecamy książkę Adhemara Esmeina „Prawo konstytucyjne”, w której autorem wstępu  jest Kazimierz Ujazdowski.

WIĘCEJ
5 marca 2013

Polecamy tekst Kazimierza Ujazdowskiego „La caractere et la practique de la Constitution polonaise du 2 avril 1997” opublikowany w „Les mutations constitutionnelles”, Societe de Legislation Comparee, Paris 2013, vol. 20

WIĘCEJ
2 marca 2013

Polecamy wykład Kazimierza Michała Ujazdowskiego pt. Polscy prekursorzy integracji europejskiej od księcia Adama Czartoryskiego do Jana Pawła II.

WIĘCEJ
14 marca 2012

Trudno znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie o przyczyny kryzysu jakości prawa bez wyjaśnienia specyfiki procesu jego stanowienia we współczesnych demokracjach parlamentarnych. Przed siedemdziesięcioma laty jeden z prekursorów V Republiki, René Capitant, zwracał uwagę na to, że reformy konstytucyjne muszą brać po uwagę fakt, że wraz ze specjalizacją prawa i jego wkroczeniem w nowe obszary legislacja […]

WIĘCEJ
5 marca 2012

Serdecznie polecamy tekst „Efektywność rządu albo kryzys legislacji” autorstwa Kazimierza Ujazdowskiego”.

WIĘCEJ
5 marca 2012

Serdecznie polecamy tekst „Ocalenie republiki. Charles de Gaulle wobec tradycji republikańskiej 1940-46” autorstwa Kazimierza Ujazdowskiego, który ukazał się w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym”, Poznań 2012, Zeszyt 1

WIĘCEJ
5 marca 2012

Serdecznie polecamy tekst autorstwa Kazimierza Ujazdowskiego „Czapski wobec obojętności Mauriaca i Maritaina”, który ukazał się w czasopiśmie naukowym „Arcana” 2012, nr 106-107

WIĘCEJ
5 marca 2011

Serdecznie polecamy tekst autorstwa Kazimierza Ujazdowskiego w książce „Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje”, OMP 2011

WIĘCEJ