Więcej czynów niż słów
Kazimierz Michał Ujazdowski
dr hab. nauk prawnych, dwukrotny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł do Parlamentu Europejskiego z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
PRZEWIŃ W DÓŁ
Biuro prasowe
Aktualności Twitter
Aktualności Facebook
Nauczyciel akademicki, dr hab. nauk prawnych, poseł do Parlamentu Europejskiego, w-ce przewodniczący Komisji PE ds. Konstytucyjnych
WIĘCEJ
W przysiędze składanej przez Prezydenta i ministrów pada zobowiązanie do wierności Konstytucji i pracy na rzecz dobra Ojczyzny i pomyślności obywateli. Jest to zobowiązanie każdego ponoszącego odpowiedzialność publiczną. Ponadto dbam o ty , by pozostawać po sobie dobre dzieła i żeby za moimi słowami szły czyny
WIĘCEJ
Nauka i kontakt z młodym pokoleniem jest moją pierwsza pasją, ważniejsza od działalności politycznej. Zawdzięczam wiele profesorom , których spotkałem w młodości i chciałbym spłacać ten dług. Powinnością nauki jest odkrywanie prawdy i służenie społeczeństwu. Twórczości naukowa powinna być powszechnie dostępna. Dlatego też udostępniam wszystkim moje teksty naukowe
WIĘCEJ
Publicystyka nie jest sztuką dla sztuki. Chodzi w niej o przedstawienie własnych poglądów, wyjaśnianie zachodzących procesów, przedkładanie propozycji i uzasadnianie podjętych decyzji. Pisanie jest wyrazem odpowiedzialnego stosunku do opinii publicznej i gotowości do ciągłej wymiany argumentów bez czego życie publiczne staje się ubogie
WIĘCEJ