Biuro prasowe
Artykuły
5 marca 2017

Serdecznie polecamy książkę „Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bocheńskim – Stanisław Cat-Mackiewicz”, ze wstępem Kazimierza Ujazdowskiego.

WIĘCEJ
2 lutego 2017

Aby zrozumieć, rolę Francji w Europie i pożytki polsko-francuskiej kooperacji, konieczna jest refleksja nad stanem i perspektywami tego kraju jako państwa i jego społeczeństwa. Tak, to prawda, o Francji wiemy zbyt mało, a w polityce francuskiej odgrywamy rolę mniejszą niż jeszcze kilka lat temu. Gdy zrozumiemy te fakty, możliwe będzie definiowanie polskich interesów politycznych względem […]

WIĘCEJ
12 grudnia 2016

Wspólnotę europejską budowali ludzie, którzy wierzyli, że chrześcijaństwo ma moc przezwyciężenia wszelkich egoizmów i stanowi fundament odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych. Robert Schuman pisał, że demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do tyranii lub anarchii. Jednocześnie chrześcijańscy demokraci tamtej epoki byli gorącymi rzecznikami głębokiej integracji opartej na zasadach partnerstwa i solidarności. Wolno sądzić, że ich przesłanie […]

WIĘCEJ
1 grudnia 2016

Francja lat trzydziestych stanowiła laboratorium słabości demokracji parlamentarnej. III Republika będąca dotychczas wzorem dla wielu państw europejskich weszła w fazę głębokiego kryzysu połączonego ze wzrostem popularności tendencji autorytarnych. Bez wątpienia nieefektywność francuskiego modelu demokracji parlamentarnej należała do przyczyn upadku republikańskiej Francji w 1940 roku. Jedną z najciekawszych analiz i zarazem prób przezwyciężenia słabości demokracji parlamentarnej […]

WIĘCEJ
23 września 2015

Transparentność i odwołania do zasady pomocniczości zadomowiły się na dobre w języku unijnym. Można znaleźć je niemal w każdym dokumencie. Dwie innowacje Traktatu Lizbońskiego: wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych jako strażników zasady pomocniczości i europejska inicjatywa prawodawcza miały dodatkowo potwierdzać demokratyczne otwarcie Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście wspomniane zasady i instytucje kształtują jej praktykę instytucjonalną? Wbrew powierzchownej […]

WIĘCEJ
8 czerwca 2015

Szesnaście lat temu ukazał się list Jana Pawła II do artystów. W tym poruszającym dokumencie Papież uzmysławiał, że „zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia”. Czasy współczesne, pomimo rozszerzania praw człowieka na kolejne sfery, przynoszą niewiele przykładów prawdziwej podmiotowości i niezależności. Słowa Papieża przychodzą mi do głowy, gdy myślę o Adolfie Bocheńskim. Ten znakomity […]

WIĘCEJ
18 kwietnia 2015

Żeby zrozumieć głębię i aktualność przesłania Jana Pawła II, potrzebne jest bliższe wniknięcie w jego myśl o Polsce i Europie. Uważnego czytelnika uderza, że jest ona całościowa i oryginalna. Nie tworzyła się w zimnym laboratorium idei. Powstała jako następstwo przemyślenia roli kultury w dziejach, dorobku kultury polskiej i przeżycia doświadczeń historycznych. Myśl papieża Polaka uformowała […]

WIĘCEJ
5 marca 2014

Serdecznie polecamy tekst autorstwa Kazimierza Ujazdowskiego „Prekursor paryskiej Kultury. Myśl ukraińska Adolfa Bocheńskiego”, który ukazał się w książce „Giedroyć a Ukraina”.

WIĘCEJ