Kontakt
Biuro prasowe
Artykuły
2 lutego 2017

Aby zrozumieć, rolę Francji w Europie i pożytki polsko-francuskiej kooperacji, konieczna jest refleksja nad stanem i perspektywami tego kraju jako państwa i jego społeczeństwa. Tak, to prawda, o Francji wiemy zbyt mało, a w polityce francuskiej odgrywamy rolę mniejszą niż jeszcze kilka lat temu. Gdy zrozumiemy te fakty, możliwe będzie definiowanie polskich interesów politycznych względem […]

WIĘCEJ
1 grudnia 2016

Francja lat trzydziestych stanowiła laboratorium słabości demokracji parlamentarnej. III Republika będąca dotychczas wzorem dla wielu państw europejskich weszła w fazę głębokiego kryzysu połączonego ze wzrostem popularności tendencji autorytarnych. Bez wątpienia nieefektywność francuskiego modelu demokracji parlamentarnej należała do przyczyn upadku republikańskiej Francji w 1940 roku. Jedną z najciekawszych analiz i zarazem prób przezwyciężenia słabości demokracji parlamentarnej […]

WIĘCEJ
14 grudnia 2015

Polskie wydanie „Nauki o konstytucji” Carla Schmitta powinno wzbudzić ożywioną dyskusję naukową, nie tylko ze względu na to, że należy ono do kanonu europejskiej myśli prawniczej, ale także, a może przede wszystkim dlatego, że zmusza do przemyślenia na nowo kluczowych pojęć prawa konstytucyjnego. Nikt kto stawia sobie pytania o istotę konstytucji, jej prawomocność, władzę ustrojodawczą […]

WIĘCEJ
12 grudnia 2015

„Bo konserwatyzm jest ideą, jest myślą ludzką a ta tworzy się ciągle” Stanisław Cat Mackiewicz Myśl konserwatywna formowała się w opozycji do koncepcji dominujących w okresie Rewolucji Francuskiej, w konfrontacji z poglądami radykałów, którzy chcieli zburzyć utrwalony przez wieki porządek społeczny. Za ojca konserwatyzmu uznaje się XVIII wiecznego brytyjskiego wiga Edmunda Burke’a, autora słynnego pamfletu […]

WIĘCEJ
23 września 2015

Transparentność i odwołania do zasady pomocniczości zadomowiły się na dobre w języku unijnym. Można znaleźć je niemal w każdym dokumencie. Dwie innowacje Traktatu Lizbońskiego: wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych jako strażników zasady pomocniczości i europejska inicjatywa prawodawcza miały dodatkowo potwierdzać demokratyczne otwarcie Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście wspomniane zasady i instytucje kształtują jej praktykę instytucjonalną? Wbrew powierzchownej […]

WIĘCEJ
8 czerwca 2015

Szesnaście lat temu ukazał się list Jana Pawła II do artystów. W tym poruszającym dokumencie Papież uzmysławiał, że „zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia”. Czasy współczesne, pomimo rozszerzania praw człowieka na kolejne sfery, przynoszą niewiele przykładów prawdziwej podmiotowości i niezależności. Słowa Papieża przychodzą mi do głowy, gdy myślę o Adolfie Bocheńskim. Ten znakomity […]

WIĘCEJ
18 kwietnia 2015

Żeby zrozumieć głębię i aktualność przesłania Jana Pawła II, potrzebne jest bliższe wniknięcie w jego myśl o Polsce i Europie. Uważnego czytelnika uderza, że jest ona całościowa i oryginalna. Nie tworzyła się w zimnym laboratorium idei. Powstała jako następstwo przemyślenia roli kultury w dziejach, dorobku kultury polskiej i przeżycia doświadczeń historycznych. Myśl papieża Polaka uformowała […]

WIĘCEJ
12 kwietnia 2015

Polskie wydanie „Nauki o konstytucji” Carla Schmitta powinno wzbudzić ożywioną dyskusję naukową, nie tylko ze względu na to, że należy ono do kanonu europejskiej myśli prawniczej, ale także, a może przede wszystkim dlatego, że zmusza do przemyślenia na nowo kluczowych pojęć prawa konstytucyjnego. Nikt kto stawia sobie pytania o istotę konstytucji, jej prawomocność, władzę ustrojodawczą […]

WIĘCEJ
27 grudnia 2013

Broszurę „Duch imperatorowej” znalazłem w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Ukazała się w Szkocji w 1945 roku,  gdzie po zakończeniu wojny znaleźli się żołnierze Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie. Książeczka składa się z dwóch tekstów  ,które wcześniej opublikowane zostały na łamach „Orła Białego”  najważniejszego polityczno-kulturalnego pisma II Korpusu. Oba teksty, co podkreśla krótka nota redakcyjna,   poświęcone […]

WIĘCEJ