Kontakt z młodym pokoleniem jest moją pierwsza pasją, równie ważną jak działalność polityczna. Zawdzięczam wiele profesorom, których spotkałem w młodości i czuję się w stałym obowiązku spłacać ten dług pracując z nową generacją. Powinnością nauki jest odkrywanie prawdy i służenie społeczeństwu. Dlatego też udostępniam wszystkim moje teksty naukowe.