Poseł do Parlamentu Europejskiego | Dolny Śląsk i Opolszczyzna

 
 
 
 

SZUKAJ

BREXIT I ODNOWIENIE POLITYKI POLSKIEJ
Kazimierz M. Ujazdowski, 5.07.2016 r.   

Brexit może stać się w historii współczesnej Europy jedną z dat przełomowych. Nie tylko w tym najprostszym wymiarze, który oznacza rozstanie się Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, ale jako zdarzenie, które zasadniczo zmieniło układ sił i dynamikę zdarzeń. To moment, w którym zwyciężą ci, którzy najlepiej zrozumieją nową sytuację, precyzyjnie zdefiniują swoje interesy, będą pomysłowi i elastyczni. Przegrają ci, którzy będą powtarzać ideologiczne formuły, kurczowo trzymając się swoich euroentuzjastycznych lub europesymistycznych dogmatów.

WIĘCEJ…
 
Instytucje i ich wrogowie
Kazimierz M. Ujazdowski   

Trzeciego maja nie czcimy aktu założycielskiego państwa, które dzięki temu przełomowi przetrwało liczne burze dziejowe i zachowało swą potęgę i znaczenie międzynarodowe. Nie czcimy też symbolu, który przez dziesięciolecia ożywiał patriotyczne konspiracje, zabiegi dyplomatyczne i akcje powstańcze. To święto-przestroga, wezwanie, by wykorzystywać każdą okazję do wzmacniania Rzeczypospolitej poprzez dobre reguły ustrojowe i dobry ustrój. To święto-wezwanie do porozumienia wokół spraw dla trwałości i siły państwa najważniejszych.

WIĘCEJ…
 
Kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego - ostatnia szansa
Kazimierz M. Ujazdowski   

Szanowni Państwo,

Zawsze gdy angażowałem się w dzieło naprawy państwa, szanowałem literę prawa i dbałem o zaufanie obywateli do instytucji. Spór o Trybunał Konstytucyjny jest bardzo szkodliwy dla Polski. To dla dobra państwa, nie ze względu na zalecenia Komisji Weneckiej, powinniśmy zrobić wszystko, by zawrzeć w tej sprawie kompromis. Prawdziwy kompromis wymaga ustępstw ze wszystkich stron. Będzie możliwy, jeśli nie zabraknie dobrej woli. Oto moje propozycje.

WIĘCEJ…
 
UFAĆ SOBIE I EUROPIE

Książka Jana Zielonki „Koniec Unii Europejskiej?” rozbudziła nadspodziewanie żywą dyskusję o przyszłości Europy i polskiej polityce zagranicznej. Po interesującym głosie Konrada Szymańskiego ambasador  Bartosz Jałowiecki wykorzystał ją jako pretekst do wyłożenia własnych poglądów. Autor przestrzega przed sytuacją po hipotetycznym rozpadzie UE w „której znów będziemy sami” i zachęca do zacieśnienia integracji w formule federacyjnej.

WIĘCEJ…
 
Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Pierwsze, międzynarodowe wydanie Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim
Kazimierz M. Ujazdowski   
W czasach współczesnych niewielu wierzy w twórczą rolę jednostki w historii i w to, że wolna myśl może kształtować rzeczywistość. Analitycy przyznają kluczową rolę czynnikom ekonomicznym i zdają się sądzić, że istnieje tylko niewielki margines, w jakim wolność jednostek i narodów może wpływać na świat. A jednak wielkie dzieła historyczne są zawsze następstwem odwagi i twórczego myślenia.
WIĘCEJ…
 
Europejski sens dziejów Wrocławia
Kazimierz M. Ujazdowski   
Wartościowa polityka pamięci wymaga wytrwałości i konsekwencji. Musi być spójna i przemyślana. Ukazywać doświadczenia historyczne przez pryzmat losów konkretnych ludzi i całych społeczności. Powołany przeze mnie w 2007 roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość przez dziewięć lat swojego istnienia znalazł swoje trwałe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska. Wolą ministra kultury i dziedzictwa narodowego instytucja wraca do formuły, w której będzie przedmiotem wspólnej troski państwa i miasta. Motywem decyzji o współprowadzeniu Ośrodka jest przekonanie o tym, że dorobek Dolnoślązaków jest nie tylko ważną składową polskiego doświadczenia historycznego, ale ma też sens europejski.
WIĘCEJ…
 
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA MUSI STANĄĆ NA NOGACH
Kazimierz M. Ujazdowski   

Powiązanie współpracy regionalnej z integracją europejską ma długą tradycję w polskiej myśli politycznej. Polscy prekursorzy jedności Europy działający na emigracji już w latach pięćdziesiątych widzieli w solidarności regionalnej czynnik sprzyjający dobrze pojętym interesom państw naszego regionu i, co nie mniej ważne, wewnętrznemu zbalansowaniu jednoczącej się Europy. Już w 1955 r. profesor Zbigniew Jordan głosił przekonanie, że integracja europejska powinna mieć wielostopniowy charakter, a ryzyko hegemonii powinno być obniżane przez "połączenie się narodów słabszych w związki regionalne".

WIĘCEJ…
 
INNOWACJE TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO. REALNOŚĆ CZY FIKCJA?

Transparentność i odwołania do zasady pomocniczości zadomowiły się na dobre w języku unijnym. Można znaleźć je niemal w każdym dokumencie. Dwie innowacje traktatu lizbońskiego: wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych jako strażników zasady pomocniczości i europejska inicjatywa prawodawcza miały dodatkowo potwierdzać demokratyczne otwarcie Unii Europejskiej.

WIĘCEJ…
 
MIEJSCE RZECZPOSPOLITEJ W UE. KONSERWATYŚCI WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Kazimierz M. Ujazdowski   

Nie ma europejskiego konserwatyzmu, który zajmowałby solidarne i jednolite stanowisko we wszystkich kluczowych kwestiach europejskiej debaty publicznej. Partie, które tworzą Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów łączy głównie sprzeciw wobec centralizmu i federalistycznych projektów integracji europejskiej. W pozostałych sprawach, takich jak choćby ochrona cywilizacji życia, stosunek do USA i więzi transatlantyckich czy pogląd na temat wschodniej polityki UE, różnice są znaczne.

WIĘCEJ…
 
ZASADA POMOCNICZNOŚCI PRZECIW UNIJNEMU CENTRALIZMOWI

Rzadko się zdarza, że książki napisane przez prawników mogą służyć rozpoznaniu współczesnych mechanizmów politycznych. Większość z nich ogranicza się do opisywania przepisów i instytucji. Do wyjątków należą prace krytyczne, w których autorzy gotowi są poddawać własnemu osądowi prawo i praktykę.

W europeistyce dominują publikacje bezkrytyczne wobec unijnych instytucji. Jeśli rekomenduję książkę prof. Cezarego Mika, to dlatego, że stanowi chlubny wyjątek. Praca napisana wraz z Konradem Kuszelem i Mateuszem Zredą „Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej” (Wydawnictwo Sejmowe 2015) dotyczy kwestii rzutującej na jakość prawa i sferę naszej wolności.

WIĘCEJ…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2