Biuro prasowe
Bezpieczeństwo i walka z terroryzmem
2 lutego 2016

Polska, choć nie była dotąd bezpośrednio zagrożona terroryzmem, powinna zdecydowanie poprzeć nowe inicjatywy UE mające na celu zwalczanie działalności terrorystycznej. Chodzi przy tym nie tylko o intensywną współpracę między policjami i instytucjami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, która jest nieodzowna z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Potrzebne są też dodatkowe instrumenty prawno-karne mające na celu zwalczanie nowych […]

WIĘCEJ