Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii – konferencja online za nami!

14.06.2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa online “Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii” zorganizowana przez Europejskie Centrum Badań Ustrojowych Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację dla Nauki oraz Fundację Konrada Adenauera. Ze względu na sytuację epidemiczną i utrudnienia w lotach międzynarodowych konferencja miała charakter zdalny i odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom. Wydarzenie uroczyście otworzył Prezes Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych, prof. Kazimierz Ujazdowski wraz z Dyrektorem Fundacji Adenauera w Polsce Davidem Gregoszem. Głos zabrał również prof. Robert Grzeszczak z Polskiej Akademii Nauk.

Pierwszy panel dotyczył instytucjonalnej roli parlamentów i ich głównych funkcji zarówno przed wybuchem pandemii w 2020 roku, jak i zmian jakie zaszły wraz z nadejściem pandemii Covid-19. Paneliści dyskutowali także o tym, czy reformy na rzecz wzmocnienia parlamentów przed pandemią były skuteczne oraz jakie innowacyjne rozwiązania służące  przezwyciężaniu kryzysu parlamentaryzmu podejmowano w Niemczech, Francji oraz Polsce. Dyskusja toczyła się z udziałem panelistów: prof. Jean’a-Philippe’a Derosier z Uniwersytetu w Lille, prof.  Wernera Patzelta z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz dr hab. Ryszarda Balickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W kolejnej części wydarzenia zaproszone panelistki –  prof. Aleksandra Maatsch z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, dr Karolina Borońska-Hryniewiecka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Diane Fromage z Sciences Po – podjęły próbę analizy wpływu Unii Europejskiej na rolę parlamentów narodowych. Dyskusja dotyczyła tego, czy Unia Europejska stanowi czynnik wzrostu czy osłabienia parlamentów narodowych. W tym celu omówione zostaną kluczowe rodzaje kompetencji parlamentów narodowych, innowacje w zakresie relacji na linii parlamenty-instytucje UE, a także zainteresowanie instytucji europejskich kooperacją z parlamentami.

Do ostatniego panelu zaproszeni zostali czynni politycy z Polski, Francji i Niemiec, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach pracy parlamentarnej w dobie pandemii, związanych z tym wyzwaniach, problemach i innowacjach.  Dyskusja dotyczyła także roli debaty parlamentarnej oraz wpływu na jakość demokracji i praworządność. Politycy poruszyli temat możliwych rozwiązań społecznych i gospodarczych w trakcie i po pandemii koronawirusa. W panelu wzięli udział: Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej, Patrick Hetzel z francuskiej partii Republikanie oraz  Rudolf Henke z niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Zachęcamy do obejrzenia nagrania konferencji.
Link do nagrania w języku polskim:

https://www.youtube.com/watch?v=MN-v7CYG_uU&ab_channel=EuropejskieCentrumBada%C5%84Ustrojowych

W bazie filmów na YouTube znajduje się także wersja tłumaczona na język angielski.

Już wkrótce opublikujemy ECBU working papers z najważniejszym tezami z konferencji. Osoby zainteresowane otrzymaniem pliku zachęcamy do zapisania się do newslettera ECBU lub do kontaktu e-mail.