Konferencja “Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii”

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w konferencji Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2021 roku za pośrednictwem platformy Zoom. Początek o godzinie 10:00. Organizatorami konferencji są Europejskie Centrum Badań Ustrojowych, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja dla Nauki. Jako Prezes Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych i profesor Uniwersytetu Łódzkiego otworzę to wydarzenie wraz z Panem Davidem Gregoszem – dyrektorem Fundacji Adenauera w Polsce.

Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne. W każdym z nich głos zabierze ekspert, który opowie o funkcjonowaniu parlamentów w czasie pandemii z perspektywy jednego z trzech krajów: Polski, Francji oraz Niemiec.

W panelu pierwszym dyskusji zostanie poddana rola parlamentów i ich główne funkcje przed 2020 rokiem. Paneliści podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na główne funkcje parlamentów oraz czy reformy na rzecz wzmocnienia parlamentów przed pandemią były skuteczne. Dyskusji zostaną poddane innowacje na rzecz przezwyciężania kryzysu parlamentaryzmu oraz relacja parlamentaryzmu z demokracją partycypacyjną. Do udziału w panel zaprosiliśmy prof. Jean’a-Philippe’a Derosier z Uniwersytetu Lille, prof.  Wernera Patzelta z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz dr hab. Ryszarda Balickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Drugi panel dotyczy tematyki wpływu Unii Europejskiej na rolę parlamentów narodowych. Głównym pytaniem, na jakie odpowiedzi poszukają paneliści, dotyczy tego, czy Unia Europejska stanowi czynnik wzrostu czy osłabienia parlamentów narodowych. W tym celu omówione zostaną kluczowe rodzaje kompetencji parlamentów narodowych, innowacje w zakresie relacji na linii parlamenty-instytucje UE, a także zainteresowanie instytucji europejskich kooperacją z parlamentami. Grono panelistów stanowią prof. Aleksandra Maatsch z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, dr Karolina Borońska-Hryniewiecka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Diane Fromage z Sciences Po.

Trzeci panel ma charakter polityczny, a do udział w nim zaproszeni zostali parlamentarzyści z Polski, Niemiec i Francji. To przestrzeń do dyskusji o doświadczeniach z pracy parlamentarnej przed i w trakcie pandemii. Omówiona zostanie także rola debaty parlamentarnej, jej znaczenie i wpływ na jakość demokracji i praworządność oraz pomysły na poszukiwanie właściwych rozwiązań społecznych i gospodarczych w trakcie i po pandemii koronawirusa. Dyskusję na te tematy podejmą Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej, Patrick Hetzel z francuskiej partii Republikanie oraz Rudolf Henke z niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Po więcej informacji zapraszamy do wydarzenia na portalu Facebook: https://bit.ly/2SSdiE1