Kontakt
Biuro prasowe
Edukacja publiczna
11 grudnia 2017

W czasach kryzysu i pomieszania pojęć trzeba przywracać właściwe znacznie słów. Patriotyzm nie jest do pogodzenia z egoizmem, z niechęcią do innych, z wykluczaniem i potępieniem całych grup społecznych. Patriotyzm nie może być instrumentem walki politycznej, utrzymywania przy władzy partii politycznej chcącej uchodzić za jedyną, która służy Ojczyźnie. Nasi wielcy przodkowie począwszy od Adama Czartoryskiego […]

WIĘCEJ
15 września 2016

W „Polityce i sztuce” Stefan Kisielewski widział polską szansę w syntezie romantyzmu z właściwą pozytywizmowi troską o systematyczność i trwałą formę instytucjonalną. Uwagę tę odnieść można z powodzeniem do każdej dziedziny polskiego życia publicznego. Zbyt często wielkie aspiracje nie znajdują urzeczywistnienia z powodu braku stałości w naszych poczynaniach. Powołany w 2007 Ośrodek Pamięć i Przyszłość […]

WIĘCEJ
21 marca 2016

Wartościowa polityka pamięci wymaga wytrwałości i konsekwencji. Musi być spójna i przemyślana. Ukazywać doświadczenia historyczne przez pryzmat losów konkretnych ludzi i całych społeczności. Powołany przeze mnie w 2007 roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość przez dziewięć lat swojego istnienia znalazł swoje trwałe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska. Od dziś zgodnie z decyzją prof. […]

WIĘCEJ
1 marca 2016

Wartościowa polityka pamięci wymaga wytrwałości i konsekwencji. Musi być spójna i przemyśla na. Ukazywać doświadczenia historyczne przez pryzmat losów konkretnych ludzi i całych społeczności. Powołany przeze mnie w 2007 roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość przez dziewięć lat swojego istnienia znalazł swoje trwałe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska. Wolą ministra kultury i dziedzictwa […]

WIĘCEJ
20 listopada 2015

W mijającym tygodniu obchodziliśmy 50. rocznicę Orędzia biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 roku. Dlaczego tak aktywnie włączył się pan w te uroczystości i czym jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość, który trzyma nad tymi obchodami pieczę we Wrocławiu, mieście, w którym powstał pomysł wystosowania odezwy i którego metropolitą był kardynał Bolesław Kominek, odpowiedzialny […]

WIĘCEJ
17 listopada 2015

Niewielu dziś wierzy w twórczą rolę jednostki w historii i w to, że wolna myśl może kształtować rzeczywistość. Analitycy przyznają kluczową rolę czynnikom ekonomicznym i zdają się sądzić, że istnieje tylko niewielki margines, w jakim wolność jednostek i narodów może wpływać na świat. A jednak wielkie dzieła historyczne są zawsze następstwem odwagi i twórczego myślenia. […]

WIĘCEJ
1 września 2015

Ta prawda powinna być stałe przypominana społeczności międzynarodowej. Nie chodzi w żadnym razie o nachalne eksponowanie własnych zasług. W tym wypadku chodzi o wartości podstawowe, bez których nie może obejść się ludzkość chcąca żyć w pokoju i sprawiedliwości. Opór Polski był aktem niezgody na barbarzyństwo, które uderzało w podstawy egzystencji wolnych narodów. W tym kontekście […]

WIĘCEJ
19 czerwca 2015

Unia Europejska doświadcza kryzysu, ale pozostaje jedyną realnie istniejącą formą stałej kooperacji państw europejskich. Naszym problemem nie jest jednak podważający obecność Polski w UE eurosceptycyzm, lecz pasywizm polityki polskiej – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i polityki zagranicznej. Dlatego też polska strategia nie może się ograniczać do postulatu działania w większej grupie państw. Potrzebna jest […]

WIĘCEJ
1 maja 2015

Walońskie Mons dzieli w tym roku z Pilznem tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Region będący niegdyś potężnym i bogatym ośrodkiem przemysłu węglowego przeżywa dziś regres, który kontrastuje ze znakomicie rozwijającą się Flandrią. Różnice poziomu życia społeczności tworzących Belgię intensyfikują tendencje dezintegracyjne. W takiej sytuacji walońskie miasto mogłoby utracić wiarę we własne dziedzictwo i prestiż. Nic bardziej […]

WIĘCEJ