Kontakt
Biuro prasowe
Konstytucja i reforma instytucji
22 sierpnia 1999

Parlamentarna dyskusja nad rocznym sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli po raz pierwszy przekształciła się w debatę nad kształtem i zadaniami kontroli państwowej. Powołana niedawno Sejmowa Komisja d/s Kontroli Państwowej nie ograniczyła się do „rytualnego” wniosku o przyjęcie sprawozdania i przedstawiła obok niego projekt uchwały Sejmu w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej. Nikt nie kwestionuje pożytku […]

WIĘCEJ
7 października 1998

Spór o zasady państwowe Niezawisłość sędziowska jest warunkiem rządów sprawiedliwego prawa. Sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej jest zawsze deliktem o nadzwyczajnym charakterze. Występuje przeciwko sprawiedliwości ten, kto jest w najwyższym stopniu odpowiedzialny za jej urzeczywistnianie. Dramat polskiego sądownictwa związany jest z obecnością w korporacji sędziowskiej grupy sędziów, którzy przed rokiem 1989 naruszyli niezawisłość sędziowską. Sejm […]

WIĘCEJ
19 lutego 1998

Centralizm umacnia wady polskiego życia publicznego: korupcję, kapitalizm polityczny, klientowski model relacji państwo – obywatel Nie wolno zgodzić się na kompromis Program reformy państwa przedstawiony przez rząd premiera Józefa Buzka może przynieść wielką i pożyteczną zmianę ustrojową. Jej główny sens nie polega na obronie praw społeczności lokalnych czy też technicznych przesunięciach kompetencyjnych, a le na […]

WIĘCEJ
1 kwietnia 1997

Za pół roku, jesienią może zdarzyć się, że dzisiejsza opozycja pozaparlamentarna stanie przed szansą tworzenia rządu, przed szansą rządzenia Polską. Może to oznaczać zaledwie zmianę politycznej ekipy lub zmianę istotną – zmianę polityki państwa. Aby osiągnąć to pierwsze, wystarczy wygrać wybory. Aby osiągnąć to drugie, trzeba jeszcze wygrać zwycięstwo. Podstawowe błędy popełnione po roku 1989 […]

WIĘCEJ