Biuro prasowe
Obrona Praw Samorządu
18 września 1998

Dla konserwatystów silny samorząd to warunek dobrego i nowoczesnego ustroju. Ci, którzy widzą w reformie administracyjnej realizację utopii samorządowych, pomijają jej główną zaletę. Powiaty i silne województwa to szansa na tańsze i sprawniejsze państwo. Rzeczpospolita jest bowiem krajem scentralizowanym, posiadającym ociężałą i marnotrawną biurokrację centralną. Dolny Śląsk należał do tych regionów Polski, które zapłaciły szczególnie […]

WIĘCEJ
19 lutego 1998

Centralizm umacnia wady polskiego życia publicznego: korupcję, kapitalizm polityczny, klientowski model relacji państwo – obywatel Nie wolno zgodzić się na kompromis Program reformy państwa przedstawiony przez rząd premiera Józefa Buzka może przynieść wielką i pożyteczną zmianę ustrojową. Jej główny sens nie polega na obronie praw społeczności lokalnych czy też technicznych przesunięciach kompetencyjnych, a le na […]

WIĘCEJ
31 stycznia 1997

Nikt nie może się cieszyć z tego, że osiem lat po upadku komunizmu Polska nie ma konstytucji — aktu określającego fundamenty wspólnoty politycznej. Jednak dziś każdy, kto pragnie, byśmy mieli akceptowaną przez większość narodu Konstytucję III RP i by była ona aktem państwa nowoczesnego, wolnego od socjalistycznych rozwiązań ustrojowych, powinien działać na rzecz zawieszenia debaty […]

WIĘCEJ
19 listopada 1996

Od wyborów parlamentarnych dzieli nas kilka — kilkanaście miesięcy. Wyniki sondaży dają powody, by myśleć o sukcesie wyborczym prawicy. Poważnym błędem jest jednak przedwczesne obwieszczanie triumfu, a czymś znacznie gorszym brak refleksji nad kwestią pożytecznego wykorzystania władzy. Jeżeli prawica nie będzie miała pomysłu na zagospodarowanie zwycięstwa, jeżeli nie powie, po co wyborcy mają popierać zgłoszonych […]

WIĘCEJ
2 maja 1995

Gdyby zapytano uważnych obserwatorów, jakie jest największe osiągnięcie odrodzonego po 1989 roku państwa polskiego, większość z nich wskazałaby zapewne działalność samorządów terytorialnych. Gdyby to samo pytanie postawiono w sondażu opinii publicznej – odpowiedź taka znalazłaby niewątpliwie poparcie niewielu osób. Jeden z najważniejszych składników Rzeczypospolitej pozostaje nadal niedoceniany. Jest to – dodajmy – składnik zbudowany od […]

WIĘCEJ