Biuro prasowe
Polecam
11 grudnia 2017

Serdecznie polecam tekst o. Macieja Zięby o pokoleniu Jana Pawła II. Wkrótce minie 40 lat od wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Co ten fakt oznacza dla „pokolenia Jana Pawła II”, które swoją dojrzałą wiarę formowało pod wpływem świadectwa, nauczania i spotkania z Janem Pawłem II? Sądzę, że wspólna mu być powinna świadomość daru […]

WIĘCEJ
13 grudnia 2016

Camus: przebaczenie, które znosi sprawiedliwość da nam naród złożony ze zdrajców i miernot oraz społeczeństwo, którego nie chcemy. Te słowa napisał Camus w styczniu 1945 roku w polemice z Mauriaciem. Tekst ukazała się na łamach pisma „Combat”, które jeszcze rok wcześniej wychodziło w podziemiu.(A. Camus, Eseje, piw 1971)

WIĘCEJ
19 lipca 2016

Piotr Dunin – Borkowski pisze o Bocheńskim jako człowieku „z jednej bryły wykutym”[i]. To tłumaczy, dlaczego z chwilą wybuchu wojny wybrał służbę wojskową, konsekwentnie odrzucając propozycje pracy w dyplomacji i prasie. Kariera wojskowa Adolfa wywoływała zaskoczenie i podziw wielu jego przedwojennych przyjaciół, widzących w nim dotąd klasyczny typ oderwanego do realiów życia intelektualisty. Jego brat […]

WIĘCEJ
19 lipca 2016

Wypada przyjrzeć się głównym wątkom jego wojennej publicystyki, na którą składają się teksty opublikowane na łamach „Orła Białego” i „Przy kierownicy w Tobruku”. Pierwszy z nich związany jest z ideą przywrócenia równowagi społecznej i odblokowania awansu w hierarchii społecznej.Jeszcze przed rokiem 1939 Bocheński poddawał ostrej krytyce hermetyczną strukturę społeczną Polski zdominowaną przez urzędniczą inteligencję, która […]

WIĘCEJ
7 stycznia 2015

Ruch Młodej Polski zasługuje na uwagę ponieważ był pierwszym środowiskiem opozycyjnym, które wykroczyło poza horyzont demokratyzowania socjalizmu. Warto przeczytać tekst napisany przez dwudziestoletnich opozycjonistów cechujący się samodzielnością myśli i z odwagą wyznaczający pozytywne cele polskiej polityki. Ruch Młodej Polski (RMP) jest inicjatywą skupioną wokół pisma młodych „Bratniak” i konsekwencją coraz powszechniejszego przekonania, iż nieodzownym warunkiem […]

WIĘCEJ
1 listopada 2014

W dniu, w którym wspominamy Wszystkich Świętych polecam Państwu tekst o świętości w nauczaniu i działalności pasterskiej Jana Pawła II. Papież stale przypominał, że świętość to dar, który jest powierzony wszystkim członk.om Kościoła w każdej epoce. Jest ona Naszym zadaniem i dążeniem zarówno w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu jednostek, rodzin […]

WIĘCEJ
5 sierpnia 2014

Książka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnościowego lat 1980-1981, o ewolucji ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialności za sukcesy i porażki III RP, o politycznym wymiarze sporu o dziedzictwo „S” po 1989 r., o kontrowersjach wokół naukowych i publicystycznych interpretacji Solidarności oraz o jej miejscu w polskiej historii i tradycji intelektualnej. Autorzy: Elżbieta […]

WIĘCEJ
17 lipca 2014

Siedemdziesiąt lat temu, 18 lipca 1944 roku, zginął pod Anconą Adolf Bocheński, uznawany za najwybitniejszego publicystę pokolenia, które rozpoczęło aktywność publiczną na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Zainteresowani polską myślą polityczną znają Bocheńskiego jako pierwsze pióro „Buntu Młodych” i „Polityki” – konserwatywnych periodyków wydawanych przez Jerzego Giedroycia. Teksty z tego okresu ukazały się w antologiach […]

WIĘCEJ