Kontakt
Biuro prasowe
Polityka zagraniczna
21 lutego 2015

Zamachy terrorystyczne we Francji odmieniły jej życie i politykę. Podstawowym znamieniem nowej sytuacji jest niepewność. Do tej pory zakładano, że władza w 2017 roku musi przejść w ręce partii gaullistowskiej, UMP, kierowanej przez byłego prezydenta Sarkozy’ego. Przed zamachem notowania prezydenta Hollanda były najniższe w historii V Republiki, lewica podzielona wewnętrznie szła od porażki do porażki. Dziś urzędujący prezydent odzyskuje wpływy i jak napisał jeden z publicystów, […]

WIĘCEJ
19 grudnia 2014

Najnowszy numer „Revue des Deux Mondes” (październik – listopad 2014, „Qu’arrive-t-il à la France?”), pisma wydawanego we Francji nieprzerwanie od 1829 r. (możemy pozazdrościć Francuzom tego, że historia oszczędziła im kataklizmów przerywających ciągłość życia kulturalnego), przynosi teksty pozwalające zrozumieć kryzys polityczny w tym kraju. Zwracam uwagę przede wszystkim na znakomitą analizę polityki Frontu Narodowego pióra […]

WIĘCEJ
17 września 2011

W centrum Wrocławia przy ul. Piwnej znajduje się skwer Adolfa Bocheńskiego. Niewiele osób wie kim był ten wspaniały żołnierz i pisarz. Tymczasem w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę wypada przypomnieć jego pisarstwo, a przede wszystkim znakomity traktat geopolityczny Między Niemcami a Rosją. Malarz i eseista Józef Czapski napisał, że to książka, której „żaden polityk polski […]

WIĘCEJ
14 września 2011

List otwarty KAZIMIERZA UJAZDOWSKIEGO DO MARSZAŁKA SCHETYNY W SPRAWIE NOWELIZACJI KONSTYTUCJI Zwracam się do Pana w kwestii o fundamentalnym znaczeniu, która będzie miała wpływ na pozycję państwa polskiego w UE i autorytet polskiego parlamentu. Wypracowany w Komisji Konstytucyjnej projekt rozdziału europejskiego Konstytucji zasługuje na wysoką ocenę merytoryczną i szacunek ze względu na to, że jest […]

WIĘCEJ
30 sierpnia 2011

Lektura poprawek zgłoszonych przez PO do projektu nowego rozdziału europejskiego Konstytucji nie pozostawia żadnych wątpliwości. PO chce pozbawić Polskę konstytucyjnych instrumentów obecności w Unii Europejskiej i obniżyć poziom demokratycznej kontroli w tej sferze. Poprawki PO dążą do: pozbawienia opozycji parlamentarnej skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (prawo istniejące we Francji i Niemczech), likwidacji kontroli parlamentarnej nad […]

WIĘCEJ
27 czerwca 2011

Podczas prac nad rozdziałem europejskim polskiej Konstytucji odrzucono myśl, wedle której miał się on ograniczyć do usunięcia przeszkód na drodze do strefy euro i do deklaracji bezwarunkowego udziału w Unii. Donald Tusk dąży do zablokowania prac komisji konstytucyjnej nad nowym rozdziałem europejskim polskiej Konstytucji i czyni to wbrew stanowisku posłów Platformy Obywatelskiej. Być może opór […]

WIĘCEJ
1 grudnia 2007

Profesor Hans Papier broni nadrzędności konstytucji nad prawem europejskim i wierzy w prewencyjną moc tak zwanego system wczesnego ostrzegania jaki zagwarantuje Traktat lizboński. Tymczasem zasada pomocniczości nie powstrzymuje Unii Europejskiej przed prawnym i administracyjnym centralizmem. Dlatego system musi zmobilizować polski parlament do krytycznej analizy unijnych regulacji prawnych, ograniczania i kontroli unijnej biurokracji. Periodyki prawnicze nie […]

WIĘCEJ
22 lipca 2000

Zagadnienie roli kultury w prowadzeniu polityki zagranicznej państwa stało się – między innymi za sprawą redakcji „Plusa Minusa” – przedmiotem debaty publicznej. Ale nie tylko debaty. Podpisanie przed kilkoma miesiącami listu intencyjnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra spraw zagranicznych, powołanie Instytutu im. Adama Mickiewicza i wzmocnienie pionu dyplomacji kulturalnej w MSZ stworzyło w […]

WIĘCEJ
2 kwietnia 1997

Trzy lata temu z inicjatywy Prezydenta Rafała Dutkiewicza odsłonięto pomnik Kardynała Bolesława Kominka we Wrocławiu. Każdy kto zwiedza Ostrów Tumski może zwrócić uwagę na postać wrocławskiego Kardynała, który odegrał wielką rolę w procesie pojednania polsko-niemieckiego i przezwyciężania jałtańskiego podziału Europy. Był autorem Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”, które jest wzorem pojednania w ramach prawdy. […]

WIĘCEJ