Kontakt
Biuro prasowe
Ustrój UE
20 marca 2015

Negatywne reakcje polityków europejskich (np. D. Cameron’a) i krajowyh (np. G. Schetyny) na deklarację Junckera o powołaniu EWO pokazują siłę historycznego znaczenia pojęć, które po upływie lat nie odpowiadają rzeczywistym wyzwaniom politycznym. Przypomnijmy, że tuż po ukonstytuowaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali podjęto próbę zbudowania jednolitej, europejskiej armii opartej na siłach francusko-niemieckich. Wtedy pomysł realizowany […]

WIĘCEJ
11 marca 2015

Transparentność i odwołania do zasady pomocniczości zadomowiły się na dobre w języku unijnym. Można znaleźć je niemal w każdym dokumencie. Dwie innowacje traktatu lizbońskiego: wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych jako strażników zasady pomocniczości i europejska inicjatywa prawodawcza miały dodatkowo potwierdzać demokratyczne otwarcie Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście wspomniane zasady i instytucje kształtują jej praktykę instytucjonalną? Wbrew powierzchownej […]

WIĘCEJ
25 lutego 2015

Przypomnijmy, że traktat dał grupie co najmniej miliona obywateli UE prawo zwracania się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań prawnych. Nowe prawo polityczne dla obywateli prezentowane było jako wyraz demokratycznego otwarcia. EIO jest jedyną instytucją zbudowaną w logice demokracji partycypacyjnej. Niestety praktyka odbiega od deklaracji traktatowych. Tylko dwie inicjatywy zebrały odpowiednią ilość podpisów: […]

WIĘCEJ
10 lutego 2015

Dyskusja o jawności głosowań w PE weszła w zaawansowaną fazę. Grupa robocza komisji ds. konstytucyjnych zajęła się problemem jawności głosowań, a szczególnie transparentnością wyboru szefa komisji europejskiej. Gdy na początku kadencji zgłaszałem projekt znoszący tajność tego głosowania tylko nieliczni wspierali ten postulat. Dziś ma on poparcie przedstawicieli socjalistów, liberałów (ALDE), niezrzeszonych i konserwatystów. Tylko chadecy […]

WIĘCEJ
14 stycznia 2015

Jawność nie jest postulatem politycznego idealizmu. Transparentność jest czymś, co sprzyja dobrej jakości rządzenia. I odwrotnie, czym mniej jawności tym więcej rażących błędów, za które nikt nie odpowiada. Niestety, instytucje unijne wbrew zasadom traktatowym nie dają dobrego przykładu w tej sprawie. Potwierdza to sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdecydowana większość spraw dotyczy braku przejrzystości w […]

WIĘCEJ
10 września 2014

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami złożyłem dziś projekt nowelizacji regulaminu Parlamentu Europejskiego na rzecz transparentności głosowań. W pierwszych dniach działania Parlamentu protestowałem przeciwko wyborowi J.C. Junckera na szefa Komisji Europejskiej w głosowaniu tajnym. Tajność aktu wyborczego ma sens wyłącznie, jako ochrona obywateli przed nadużyciami władzy. W przypadku działania posłów i instytucji przedstawicielskich zasadą powinna być transparentność. […]

WIĘCEJ
16 lipca 2014

Zasadnicze decyzje Parlamentu Europejskiego w początku nowej kadencji podjęte zostały w głosowaniu tajnym. W takiej formule odbył się wybór przewodniczącego PE. Również w tajnym głosowaniu wybrano wczoraj Jean’a Claude’a Juncker´a na szefa Komisji Europejskiej. Widać jasno, że potrzebna jest gruntowna reforma na rzecz transparentności Parlamentu Europejskiego. Tylko głosowanie jawne gwarantuje odpowiedzialność polityków przed wyborcami i […]

WIĘCEJ
1 grudnia 2007

Profesor Hans Papier broni nadrzędności konstytucji nad prawem europejskim i wierzy w prewencyjną moc tak zwanego system wczesnego ostrzegania jaki zagwarantuje Traktat lizboński. Tymczasem zasada pomocniczości nie powstrzymuje Unii Europejskiej przed prawnym i administracyjnym centralizmem. Dlatego system musi zmobilizować polski parlament do krytycznej analizy unijnych regulacji prawnych, ograniczania i kontroli unijnej biurokracji. Periodyki prawnicze nie […]

WIĘCEJ