Biuro prasowe
Ustrój UE
28 września 2019

Wyrok sądu ws. zawieszenia Parlamentu. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni był wyrok brytyjskiego Sądu Najwyższego ws. zawieszenia prac parlamentu. Zostało ono uznane za bezprawne. Orzeczenie było bezwzględne: „Sąd uznał, że porada premiera dla Jej Wysokości była bezprawna, nieważna i bezskuteczna. To oznacza, że rozkaz królowej [o zawieszeniu parlamentu], do którego ona doprowadziła, również był bezprawny, nieważny i […]

WIĘCEJ
18 września 2019

Wielu Polaków nie składa wniosków o „settled status” (status osoby osiedlonej). Choć Polacy to największa grupa wśród obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, wnioski o ten status złożyło mniej niż 15 proc. Polaków. Z końcem maja wnioski w systemie złożyło 750 tys. z ok. 3,6 miliona obywateli Unii, w tym 132,4 tys. Polaków (14,6 proc. polskich mieszkańców Wysp).   […]

WIĘCEJ
11 września 2019

Brexit: niezbędnik polskiego obywatela  W skrócie: W dalszym ciągu panuje wielka niepewność. Na razie nie wiadomo, czy Wielka Brytania wystąpi o wydłużenie procesu wychodzenia z Unii czy też nie. Jeśli tak się nie stanie, kraj wyjdzie z Unii 31 października. Prawa obywateli. Rząd zapowiada, że obywatele Unii żyjący w Wielkiej Brytanii będą mieli te same […]

WIĘCEJ
15 lutego 2019

Poniżej prezentujemy omówienie badań sondażowych, których autorami są  Thomas Raines, Matthew Goodwin i David Cutts (Chatham House, The Royal Institute of International Affairs). Unia Europejska i jej kraje członkowskie są w stanie politycznego wrzenia już od dekady. Warunkiem wstępnym przezwyciężenia kryzysu w zarządzaniu Unią, a także jej politycznej i gospodarczej odnowy jest lepsze zrozumienie co […]

WIĘCEJ
4 stycznia 2017

Ojcowie założyciele projektowali Wspólnotę Europejską wierząc, że chrześcijaństwo ma moc przezwyciężenia wszelkich egoizmów i stanowi fundament odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych. Robert Schuman pisał, że „demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do tyranii lub anarchii”. Jednocześnie chrześcijańscy demokraci tamtej epoki byli gorącymi rzecznikami głębokiej integracji opartej na zasadach partnerstwa i solidarności. Wolno sądzić, że ich przesłanie […]

WIĘCEJ
12 grudnia 2016

Wspólnotę europejską budowali ludzie, którzy wierzyli, że chrześcijaństwo ma moc przezwyciężenia wszelkich egoizmów i stanowi fundament odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych. Robert Schuman pisał, że demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do tyranii lub anarchii. Jednocześnie chrześcijańscy demokraci tamtej epoki byli gorącymi rzecznikami głębokiej integracji opartej na zasadach partnerstwa i solidarności. Wolno sądzić, że ich przesłanie […]

WIĘCEJ
8 grudnia 2016

Tezy wystąpienia prof. Kazimierza Ujazdowskiego w sprawie reformy Unii Europejskiej na debacie z udziałem prof. Joseph’a Weilera – amerykańskiego prawnika i profesora, specjalisty w dziedzinie prawa międzynarodowego i konstytucyjnego, rektora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. 1 / Zmianę traktatów mógłby uzasadniać moment konstytucyjny, to znaczy powszechne akceptowane przekonanie, że bez instytucjonalnych reform nie da się […]

WIĘCEJ
26 października 2016

Jedna z innowacji traktatu lizbońskiego — Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) — znajduje się w stanie kryzysu. Traktat dał grupie, co najmniej miliona obywateli UE z przynajmniej siedmiu państw członkowskich prawo do zwracania się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań prawnych. Nowe prawo polityczne dla obywateli prezentowane było jako wyraz demokratycznego otwarcia. EIO jest […]

WIĘCEJ
14 września 2016

Agnieszka Waś-Turecka: Jean-Claude Juncker dobrze nakreślił stan, w jakim znajduje się dziś UE? Kazimierz M. Ujazdowski: To było mocno niesatysfakcjonujące przemówienie w sferze diagnozy kryzysu. Odnotowałem wiele sformułowań ogólnych, ale zabrakło głębszej analizy. Juncker powtarza wciąż  te same argumenty o negatywnej roli egoizmów narodowych. Można się z tym w części zgodzić, ale w żadnym razie nie jest to zasadnicze źródło europejskiego kryzysu. […]

WIĘCEJ