Biuro prasowe
Ustrój UE
25 kwietnia 2015

Nie ma europejskiego konserwatyzmu, który zajmowałby solidarne i jednolite stanowisko we wszystkich kluczowych kwestiach europejskiej debaty publicznej. Partie, które tworzą Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów łączy głównie sprzeciw wobec centralizmu i federalistycznych projektów integracji europejskiej. W pozostałych sprawach, takich jak choćby ochrona cywilizacji życia, stosunek do USA i więzi transatlantyckich czy pogląd na temat wschodniej […]

WIĘCEJ
20 marca 2015

Negatywne reakcje polityków europejskich (np. D. Cameron’a) i krajowyh (np. G. Schetyny) na deklarację Junckera o powołaniu EWO pokazują siłę historycznego znaczenia pojęć, które po upływie lat nie odpowiadają rzeczywistym wyzwaniom politycznym. Przypomnijmy, że tuż po ukonstytuowaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali podjęto próbę zbudowania jednolitej, europejskiej armii opartej na siłach francusko-niemieckich. Wtedy pomysł realizowany […]

WIĘCEJ
11 marca 2015

Transparentność i odwołania do zasady pomocniczości zadomowiły się na dobre w języku unijnym. Można znaleźć je niemal w każdym dokumencie. Dwie innowacje traktatu lizbońskiego: wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych jako strażników zasady pomocniczości i europejska inicjatywa prawodawcza miały dodatkowo potwierdzać demokratyczne otwarcie Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście wspomniane zasady i instytucje kształtują jej praktykę instytucjonalną? Wbrew powierzchownej […]

WIĘCEJ
26 lutego 2015

Książka Jana Zielonki „Koniec Unii Europejskiej?” rozbudziła nadspodziewanie żywą dyskusję o przyszłości Europy i polskiej polityce zagranicznej. Po interesującym głosie Konrada Szymańskiego ambasador  Bartosz Jałowiecki wykorzystał ją jako pretekst do wyłożenia własnych poglądów. Autor przestrzega przed sytuacją po hipotetycznym rozpadzie UE w „której znów będziemy sami” i zachęca do zacieśnienia integracji w formule federacyjnej. Esej […]

WIĘCEJ
25 lutego 2015

Przypomnijmy, że traktat dał grupie co najmniej miliona obywateli UE prawo zwracania się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań prawnych. Nowe prawo polityczne dla obywateli prezentowane było jako wyraz demokratycznego otwarcia. EIO jest jedyną instytucją zbudowaną w logice demokracji partycypacyjnej. Niestety praktyka odbiega od deklaracji traktatowych. Tylko dwie inicjatywy zebrały odpowiednią ilość podpisów: […]

WIĘCEJ
20 lutego 2015

Rzadko się zdarza, że książki napisane przez prawników mogą służyć rozpoznaniu współczesnych mechanizmów politycznych. Większość z nich ogranicza się do opisywania przepisów i instytucji. Do wyjątków należą prace krytyczne, w których autorzy gotowi są poddawać własnemu osądowi prawo i praktykę. W europeistyce dominują publikacje bezkrytyczne wobec unijnych instytucji. Jeśli rekomenduję książkę profesora Cezarego Mika to […]

WIĘCEJ
10 lutego 2015

Dyskusja o jawności głosowań w PE weszła w zaawansowaną fazę. Grupa robocza komisji ds. konstytucyjnych zajęła się problemem jawności głosowań, a szczególnie transparentnością wyboru szefa komisji europejskiej. Gdy na początku kadencji zgłaszałem projekt znoszący tajność tego głosowania tylko nieliczni wspierali ten postulat. Dziś ma on poparcie przedstawicieli socjalistów, liberałów (ALDE), niezrzeszonych i konserwatystów. Tylko chadecy […]

WIĘCEJ
14 stycznia 2015

Jawność nie jest postulatem politycznego idealizmu. Transparentność jest czymś, co sprzyja dobrej jakości rządzenia. I odwrotnie, czym mniej jawności tym więcej rażących błędów, za które nikt nie odpowiada. Niestety, instytucje unijne wbrew zasadom traktatowym nie dają dobrego przykładu w tej sprawie. Potwierdza to sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdecydowana większość spraw dotyczy braku przejrzystości w […]

WIĘCEJ
5 grudnia 2014

Brukselska debata  na forum Komisja d/s konstytucyjnych w sprawie ordynacji wyborczej do PE ujawnia słabość orientacji federalistycznej. Racjonalna dyskusja o europejskim prawie wyborczym powinna dotyczyć rzeczywistych problemów takich jak podział mandatów w PE między państwa, który może ulegać korekcie z uwagi na zmiany demograficzne. Można podjąć także dyskusję o regułach finansowania kampanii wyborczych. Tymczasem, debata […]

WIĘCEJ