Międzynarodowa konferencja naukowa „Giedroyc i Ukraina”

W imieniu organizatorów Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Giedroyc i Ukraina”.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Konferencja odbędzie się w dniach 17–18 maja 2012 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Obrady prowadzone będą w języku polskim i ukraińskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

PROGRAM

17 maja 2012, czwartek

9.00–9.15 – Otwarcie konferencji

9.15–11.15 – Sesja I – PRE-„KULTURA”

Prowadzenie – Dr Sławomir Nowinowski

 • Prof. Jan Pisuliński – Przedwojenni ukrainofile
 • Prof. Marek Kornat – Krąg „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”
 • Prof. Jan Jacek Bruski – Jerzy Giedroyc a ruch prometejski
 • Prof. Aleksandra Hnatiuk – Ukraina na łamach „Buntu Młodych” i „Polityki”
 • Dyskusja

11.15–11.45 – Przerwa kawowa

11.45–13.45 – Sesja II – CZAS „KULTURY” (część I)

Prowadzenie – Prof. Rafał Habielski

 • Paweł Libera – Tezy Włodzimierza Bączkowskiego i dyskusja
 • Dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik – Józef Łobodowski o „upiorach przeszłości”
 • Dr Sławomir Nowinowski – Wspólna historia – bolesna historia
 • Maria Senycz – Promocja sprawy ukraińskiej na arenie międzynarodowej jako element programu paryskiej „Kultury”
 • Dyskusja

13.45–15.15 – Przerwa

15.15–16.45 – Sesja II – CZAS „KULTURY” (część II)

Prowadzenie – Prof. Aleksandra Hnatiuk

 • Prof. Igor Hałagida – „Kultura” wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce
 • Dr Sławomir Łukasiewicz – Giedroyc, Ukraina, ruch federalistyczny
 • Prof. Rafał Habielski – Mieroszewski i ULB – gdzie jest miejsce Ukrainy?
 • Dyskusja

16.45–17.15 – Przerwa kawowa

17.15–18.30 – Sesja II – CZAS „KULTURY” (część III)

Prowadzenie – Prof. Aleksandra Hnatiuk

 • Dr Mykoła Genyk – Ukraińska recepcja „Kultury”
 • Bogumiła Berdychowska – Krąg ukraińskich współpracowników i autorów
 • Dyskusja

18 maja 2012, piątek

9.00–10.30 – Sesja III – NIE TYLKO GIEDROYC (część I)

Prowadzenie – Prof. Jan Pisuliński

 • Dr Michał Kazimierz Ujazdowski – Adolf Bocheński
 • Magdalena Semczyszyn – Stanisław Stempowski
 • Paweł Pieniążek – Bohdan Skaradziński
 • Dyskusja

10.30–11.00 – Przerwa kawowa

11.00–13.00 – Sesja III – NIE TYLKO GIEDROYC (część II)

Prowadzenie – Prof. Marek Kornat

 • Prof. Grzegorz Motyka – Ryszard Torzecki
 • Prof. Janusz Korek – Jerzy Stempowski – pożegnanie z Ukrainą
 • Prof. Andrzej Friszke – Jacek Kuroń
 • Chrystia Czuszak – Ukraina i Ukraińcy w myśli politycznej polskiej opozycji
 • Dyskusja

13.00–14.30 – Przerwa

14.30–16.15 –  Dyskusja panelowa – Jerzy Giedroyc a stosunki polsko-ukraińskie
po 1989 roku

Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska

Uczestnicy: dr Łukasz Adamski, prof. Henryk Szlajfer, Henryk Wujec

16.15–16.45 – Przerwa kawowa

16.45–18.30 – Dyskusja panelowa – Historycy a lekcja Giedroycia

Prowadzenie: prof. Grzegorz Hryciuk

Uczestnicy: prof. Andrzej Chojnowski, prof. Ihor Iliuszyn, prof. Grzegorz Motyka,
prof. Tomasz Stryjek, prof. Leonid Zaszkilniak

18.30–18.45  – Podsumowanie i zakończenie konferencji