Kontakt
Biuro prasowe
Biogram

Urodzony w 1964 roku, żonaty, żona Lidia jest polonistką, mają trójkę dzieci: Kazimierza, Aleksandra i Anię. Nauczyciel akademicki, prawnik, dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1997 pełni mandat posła ziemi wrocławskiej. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych, dziadek Kazimierz Cyprian Ujazdowski był obrońcą w procesie brzeskim.

W życiu publicznym od wczesnych lat osiemdziesiątych, w roku 1982 jako uczeń liceum został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciw stanowi wojennemu [patrz: teczka IPN]. W czasie studiów prawniczych w Łodzi związał się z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Redagował wychodzące w drugim obiegu pismo „Prześwit”.

W pracy publicznej zajmuje się polityką kulturalną, zagraniczną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Autor wielu ustaw i propozycji prawnych, m.in. ustawy o współdziałaniu rządu i parlamentu w sprawach europejskich,”Pakietu Demokratycznego” zwiększającego przejrzystość procedury legislacyjnej i uprawnienia Sejmu RP w polityce europejskiej. Z sukcesem występował przed Trybunałem Konstytucyjnym m.in. broniąc prawa do bezpłatnej nauki na studiach stacjonarnych (zobacz szczegóły procesu Przed Trybunałem). Od maja 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego obejmującym województwa: dolnośląskie i opolskie. Przystąpił do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz zastępcą członka Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Pracuje w Delegacji do spraw stosunków z Białorusią (D-BY) i Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (DEPA) oraz Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (D-MO).

Doświadczony parlamentarzysta, 6-krotnie wybierany w skład Sejmu RP (sprawozdania z wszystkich kadencji dostępne w dziale Dorobek). W latach 2002 – 2005 w-ce prezes partii odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, autor uchwały programowej PiS wspierającej akcesję Polski do Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001, 2005-2007 [patrz: sprawozdanie z działalności] ). Przywrócił wówczas odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, powołał do życia Muzeum Historii Polski i wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. W ramach kampanii przeciwko kłamstwu o polskich obozach koncentracyjnych doprowadził do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz. Współtwórca Instytutu Adama Mickiewicza i współczesnej polskiej dyplomacji kulturalnej.

Związany z Katedrą Doktryn Polityczno Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystycznej zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami ustrojowymi. Wydał m.in. „Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce” (Warszawa 1993) wraz z Rafałem Matyją oraz „Prawicę dla wszystkich”, (Warszawa 1995). Opracował antologię przedwojennej publicystyki Stefana Kisielewskiego „Kisiel przedwojenny”, (Warszawa 2001). W 2005 roku wydał książkę „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego” poświęconą myśli politycznej jednego z najzdolniejszych przedwojennych publicystów polskich. Opracował książkę Rene Remonda „Francuska prawica dziś” (Warszawa 2008) należącą do klasyki francuskiej literatury politologicznej. W grudniu 2010 r. wydał antologię „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje” (OMP, Kraków 2010), ukazującą proces tworzenia się współczesnego systemu konstytucyjnego Francji. W marcu 2013 r. nakładem Wydawnictwa Ośrodka Myśli Politycznej ukazała się jego rozprawa habilitacyjna „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej”. W roku 2014 wydano zbiór jego tekstów publicystycznych pod tytułem „Polityka ambitna” (OMP, 2014).

Członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Członek honorowy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Miłośnik literatury francuskiej.