Biuro prasowe
Publicystyka

Publicystyka nie jest sztuką dla sztuki. Chodzi w niej o przedstawienie własnych poglądów, wyjaśnianie zachodzących procesów, przedkładanie propozycji i uzasadnianie podjętych decyzji. Pisanie jest wyrazem odpowiedzialnego stosunku do opinii publicznej i gotowości do ciągłej wymiany argumentów bez czego życie publiczne staje się ubogie.