Biuro prasowe
Artykuły
5 czerwca 1998

Wielkie tradycje prawne i ustrojowe różnią się odmiennym pojmowaniem roli sądownictwa. Wysoka pozycja sądownictwa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych ma swoje źródło w przyznaniu sądom roli tworzenia prawa. W funkcjonującym w tych krajach systemie common law, prawo kształtowane jest przez wiele pokoleń. Historyczne zakorzenienie podnosi i wzmacnia autorytet sądów. Konserwatywny piewca tego systemu H.Drucker […]

WIĘCEJ
19 lutego 1998

Centralizm umacnia wady polskiego życia publicznego: korupcję, kapitalizm polityczny, klientowski model relacji państwo – obywatel Nie wolno zgodzić się na kompromis Program reformy państwa przedstawiony przez rząd premiera Józefa Buzka może przynieść wielką i pożyteczną zmianę ustrojową. Jej główny sens nie polega na obronie praw społeczności lokalnych czy też technicznych przesunięciach kompetencyjnych, a le na […]

WIĘCEJ
2 kwietnia 1997

Przez minione cztery lata polityka konserwatywna była projektem, planem, postulatem. Wyrażała się w krytyce rządów SLD – PSL i przeciwdziałaniu szczególnie groźnym poczynaniom koalicji oraz w dążeniu do jedności prawicy. Dziś – właśnie dzięki tej jedności – możemy przystąpić do pracy w parlamencie, w rządzie, do tworzenia nowych instytucji i poszukiwania dla jej tez poparcia […]

WIĘCEJ
1 kwietnia 1997

Za pół roku, jesienią może zdarzyć się, że dzisiejsza opozycja pozaparlamentarna stanie przed szansą tworzenia rządu, przed szansą rządzenia Polską. Może to oznaczać zaledwie zmianę politycznej ekipy lub zmianę istotną – zmianę polityki państwa. Aby osiągnąć to pierwsze, wystarczy wygrać wybory. Aby osiągnąć to drugie, trzeba jeszcze wygrać zwycięstwo. Podstawowe błędy popełnione po roku 1989 […]

WIĘCEJ
31 stycznia 1997

Nikt nie może się cieszyć z tego, że osiem lat po upadku komunizmu Polska nie ma konstytucji — aktu określającego fundamenty wspólnoty politycznej. Jednak dziś każdy, kto pragnie, byśmy mieli akceptowaną przez większość narodu Konstytucję III RP i by była ona aktem państwa nowoczesnego, wolnego od socjalistycznych rozwiązań ustrojowych, powinien działać na rzecz zawieszenia debaty […]

WIĘCEJ
19 listopada 1996

Od wyborów parlamentarnych dzieli nas kilka — kilkanaście miesięcy. Wyniki sondaży dają powody, by myśleć o sukcesie wyborczym prawicy. Poważnym błędem jest jednak przedwczesne obwieszczanie triumfu, a czymś znacznie gorszym brak refleksji nad kwestią pożytecznego wykorzystania władzy. Jeżeli prawica nie będzie miała pomysłu na zagospodarowanie zwycięstwa, jeżeli nie powie, po co wyborcy mają popierać zgłoszonych […]

WIĘCEJ
1 sierpnia 1996

W głośnym „Liście do trzydziestolatków” z 1991 roku Bronisław Łagowski apelował do adresatów, by stanęli na wysokości zadania i zaangażowali się w budowę silnego państwa. Jego odbiorcami mogła być szeroka grupa młodych ludzi, którzy po roku 1989 trafili do administracji państwowej, samorządu terytorialnego, czy podjęli inny rodzaj służby cywilnej. W nowych instytucjach — takich jak […]

WIĘCEJ
27 listopada 1995

Porażki nie sposób zrzucić jedynie na barki prezydenta. Błędy popełniliśmy wszyscy i na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za znalezienie wyjścia z obecnej sytuacji. Źródła sukcesu lewicy Już drugie z kolei wybory zakończyły się zwycięstwem postkomunistów, formacji, której los jeszcze niedawno wydawał się przesądzony. Wyborcy zdają się rehabilitować formację odpowiedzialną za kompromitujące czterdziestolecie rządów z […]

WIĘCEJ
27 września 1994

Debata konstytucyjna w coraz większym stopniu dotyka takich kwestii, jak prawa jednostki odnoszące się do ekonomii i rola państwa w gospodarce. Dyskusja w okół tych kwestii obejmuje problemy, które nie znalazły do tej pory rozstrzygnięcia prawnego. W grudniu 1989 r. parlament uchylił w całości dwa pierwsze rozdziały konstytucji z 1952 r. , które stanowiły podstawę […]

WIĘCEJ