Biuro prasowe
Artykuły
24 marca 2016

O możliwościach znalezienia kompromisu w sporze o Trybunał Konstytucyjny z posłem PiS dr hab. Kazimierzem Ujazdowskim rozmawia Andrzej Grajewski  Pan mówi o kompromisie wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale gołym okiem widać, że obie strony „żywią się” tym konfliktem, poprzez podział społeczeństwa w tej kwestii mobilizując swoje elektoraty ? Zrobiłem to z głębokiego przekonania, że sąd konstytucyjny […]

WIĘCEJ
21 marca 2016

Wartościowa polityka pamięci wymaga wytrwałości i konsekwencji. Musi być spójna i przemyślana. Ukazywać doświadczenia historyczne przez pryzmat losów konkretnych ludzi i całych społeczności. Powołany przeze mnie w 2007 roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość przez dziewięć lat swojego istnienia znalazł swoje trwałe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska. Od dziś zgodnie z decyzją prof. […]

WIĘCEJ
6 marca 2016

Jeśli spór o legitymację i pozycję ustrojową sądownictwa konstytucyjnego w Polsce ma być rozwiązany zacząć należy od uznania złożoności racji w tej sprawie. Doktrynerstwo i polityczna zawziętość muszą zostać odsunięte. Trzeba czerpać wzory z Alexisa de Tocqueville’a i innych, którzy potrafili identyfikować znaczenie instytucji konstytucyjnych w perspektywie dłuższego trwania i budować wokół nich zaufanie. Kłopot […]

WIĘCEJ
1 marca 2016

Wartościowa polityka pamięci wymaga wytrwałości i konsekwencji. Musi być spójna i przemyśla na. Ukazywać doświadczenia historyczne przez pryzmat losów konkretnych ludzi i całych społeczności. Powołany przeze mnie w 2007 roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość przez dziewięć lat swojego istnienia znalazł swoje trwałe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska. Wolą ministra kultury i dziedzictwa […]

WIĘCEJ
20 lutego 2016

Czerpanie wiedzy o kondycji państw i społeczeństw wyłącznie na podstawie zewnętrznego oglądu rywalizacji politycznej może prowadzić do fałszywych wniosków. Przypadek Francji jest pod tym względem wymowny.  Bez wątpienia francuska klasa polityczna jest w stanie głębokiego kryzysu. Do walki o prezydenturę szykuje się obecny prezydent Holland, który odnotował najniższe wskaźniki poparcia w całej historii V Republiki. […]

WIĘCEJ
2 lutego 2016

Polska, choć nie była dotąd bezpośrednio zagrożona terroryzmem, powinna zdecydowanie poprzeć nowe inicjatywy UE mające na celu zwalczanie działalności terrorystycznej. Chodzi przy tym nie tylko o intensywną współpracę między policjami i instytucjami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, która jest nieodzowna z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Potrzebne są też dodatkowe instrumenty prawno-karne mające na celu zwalczanie nowych […]

WIĘCEJ
14 grudnia 2015

Wynik wyborów regionalnych we Francji (siedem regionów dla republikanów, pięć dla socjalistów i zero dla partii Marine Le Pen) nie oznacza załamania poparcia dla Frontu Narodowego. To instytucje V Republiki wygrały z Frontem Narodowym. Specyficzna ordynacja wyborcza z głosowaniem w dwóch turach pozwala sprzymierzyć się przeciwko partii antysystemowej. Blok partii klasycznych, który na początku V […]

WIĘCEJ
20 listopada 2015

W mijającym tygodniu obchodziliśmy 50. rocznicę Orędzia biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 roku. Dlaczego tak aktywnie włączył się pan w te uroczystości i czym jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość, który trzyma nad tymi obchodami pieczę we Wrocławiu, mieście, w którym powstał pomysł wystosowania odezwy i którego metropolitą był kardynał Bolesław Kominek, odpowiedzialny […]

WIĘCEJ
17 listopada 2015

Niewielu dziś wierzy w twórczą rolę jednostki w historii i w to, że wolna myśl może kształtować rzeczywistość. Analitycy przyznają kluczową rolę czynnikom ekonomicznym i zdają się sądzić, że istnieje tylko niewielki margines, w jakim wolność jednostek i narodów może wpływać na świat. A jednak wielkie dzieła historyczne są zawsze następstwem odwagi i twórczego myślenia. […]

WIĘCEJ