Biuro prasowe
Zostałem wiceprzewodniczącym AFCO
7 lipca 2014

Zostałem wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która zajmuje się traktatami europejskimi, zmianami w Regulaminie PE, współpracą z parlamentami narodowymi i stosowaniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Zamierzam wystąpić z projektem reformy regulaminu PE w celu zwiększenia przejrzystości i urealnienia funkcji kontrolnych Parlamentu. Zacznę od postulatu zniesienia tajności wyborów przewodniczącego Komisji Europejskiej, które odbędą się na najbliższej sesji. Wybory powinny być jawne i imienne, tylko w takim wypadku posłowie odpowiadają przed opinią publiczną. 

Chciałbym także poinformować, że jestem zastępcą członka w komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz w Komisji Petycji (PETI). Obie komisje dają możliwość rzeczywistej obrony praw jednostki i wolności obywatelskich.

Opisy kompetencji poszczególnych komisji znajdą Państwo pod wskazanymi linkami:
Komisja Spraw Konstytucyjnych:http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/afco/home.html#menuzone
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych:
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home.html
Komisja Petycji:
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/peti/home.html

Kazimierz M. Ujazdowski