Biuro prasowe
Uniwersytet

Nauka i kontakt z młodym pokoleniem jest moją pierwsza pasją, ważniejsza od działalności politycznej. Zawdzięczam wiele profesorom , których spotkałem w młodości i chciałbym spłacać ten dług. Powinnością nauki jest odkrywanie prawdy i służenie społeczeństwu. Twórczość naukowa powinna być powszechnie dostępna, dlatego też udostępniam moje teksty naukowe.