Biuro prasowe
Wstrzymałem się od głosu ws. wyboru nowej Komisji Europejskiej
23 października 2014
Na zakończonej właśnie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zaakceptowano skład nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean’a Claude’a Juncker’a. Polskę reprezentować w niej będzie Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
EKR wstrzymał się od głosu bo taka decyzja najlepiej odpowiada wymogom polityki polskiej i dobru Europy. Program Komisji w sferze polityki klimatycznej pozostaje w kolizji z interesem Polski oraz blokuje rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej. Chodzi o forsowaniu wysokich opłat za emisję CO2. Ponadto, przewodniczący Juncker nie złożył wiarygodnych propozycji walki z centralizmem i nadprodukcją prawa. Nie można zatem kredytować tej Komisji i popierać jej bezwarunkowo. Z drugiej strony polityka polska musi być gotowa do współpracy z nową Komisją Europejską i nie powinna lokować się na pozycjach totalnie krytycznych wobec Unii Europejskiej. Stąd wstrzymanie się od głosu, co oznacza krytyczną opozycję, gotową do współpracy dla dobra Polski i Europy.
Kazimierz M. Ujazdowski