Biuro prasowe
Ład jest podstawą wolności. „Tak” dla dyrektywy antyterrorystycznej
2 lutego 2016

Polska, choć nie była dotąd bezpośrednio zagrożona terroryzmem, powinna zdecydowanie poprzeć nowe inicjatywy UE mające na celu zwalczanie działalności terrorystycznej.

Chodzi przy tym nie tylko o intensywną współpracę między policjami i instytucjami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, która jest nieodzowna z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Potrzebne są też dodatkowe instrumenty prawno-karne mające na celu zwalczanie nowych form terroryzmu.

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy ma projekt nowej dyrektywy antyterrorystycznej. Dyrektywa – ogłoszona przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. – nakłada sankcje za gloryfikowanie aktów terrorystycznych, umieszczanie w sieci zdjęć ofiar w celu zastraszania ludności, podróżowanie i ułatwianie podróży w celach terrorystycznych, uczestnictwo w grupie przestępczej, werbunek, świadczenie i otrzymywanie szkoleń w tym zakresie, wreszcie za różne formy udzielania pomocy finansowej grupom terrorystycznym.

Dyrektywa pozwala walczyć z zapleczem działalności przestępczej i umożliwia konfrontację z terroryzmem na jego przedpolu.

W tej sprawie widoczna jest zbieżność między podejściem Polski a stanowiskiem Komisji. Warto to wykorzystać i przyspieszyć tempo prac nad tym projektem.

Należy doprowadzić do przyjęcia dyrektywy antyterrorystycznej jeszcze w pierwszym półroczu 2016 roku. W tej sprawie skierowałem zapytanie do prezydencji holenderskiej, wskazując na konieczność ekspresowych działań [LINK]. Zwłoka podobna do tej, jaka miała miejsce w przypadku dyrektywy PNR (gromadzenie danych pasażerskich dla celów bezpieczeństwa), która była blokowana w PE blisko dwa lata przez lewicę i liberałów (ALDE), byłaby wyrazem słabości Europy w obliczu terroryzmu.

Europejska lewica podnosi często argument wolności przeciw polityce wzmacniającej bezpieczeństwo obywateli. Ale czy społeczeństwo zastraszone przez terroryzm może czuć się wolne? De Gaulle miał rację: ład jest podstawą wolności, barbarzyństwo obraca ją wniwecz.

Kazimierz M.Ujazdowski

tekst opublikowany w tygodniku Wszystko co Najważniejsze; www.wszystkoconajwazniejsze.pl