Komitet Nauk Prawnych PAN apeluje!

Komitet Nauk Prawnych PAN, do którego Senator Ujazdowski został wybrany na kadencję 2020-2023, zaapelował o niezwłoczne doprowadzenie do stanu zgodności z Konstytucją RP poprzez wprowadzenie właściwych, przewidzianych w niej, odpowiednich do sytuacji nadzwyczajnych środków i zaprzestanie wprowadzania nieproporcjonalnych i niezgodnych z prawem ograniczeń wolności i praw jednostek.