SENAT: Kazimierz M. Ujazdowski o transferze środków finansowych

30 stycznia br. Senator RP Kazimierz Michał Ujazdowski wygłosił oświadczenie w sprawie przeniesienia środków finansowych – 100 mln zł – z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Środki te umożliwiały Senatowi prowadzenie działań na rzecz Polonii.

Całość wystąpienia dostępna jest tutaj.