Biuro prasowe
Raport o miastach

Sukces w Europie! Raport Kazimierza Michała Ujazdowskiego o większej roli miast w podejmowaniu decyzji Unii Europejskiej przyjęty przez posłów ponad politycznymi podziałami!

Sprawozdanie jest odpowiedzią na nowe zjawisko, a dobra polityka powinna reagować na nowe zjawiska. Tym nowym zjawiskiem jest kumulowanie się w miastach całego szeregu bardzo istotnych problemów dotykających obszarów polityki unijnej. Są to kwestie naszego bezpieczeństwa, jakości usług publicznych, ochrony środowiska, a w wielu miastach także imigracji i wykluczenia społecznego. Stąd przekonanie, iż pozycja miast i ich rola w funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinna być większa niż dotąd. Sprawozdanie wyrasta z przeświadczenia, że miasta, w których coraz bardziej koncentrują się problemy europejskie, odgrywają zbyt małą rolę w projektowaniu, wdrażaniu, debatowaniu na temat kształtu polityk unijnych.
Sprawozdanie przedstawia innowacje w ramach regulacji traktatowych: silniejszą pozycję miast w Komitecie Regionów, zwiększenie roli stowarzyszeń miejskich – Eurocities oraz Rady Gmin i Regionów Europy – w procesie konsultowania i uzgadniania decyzji, wreszcie wzmocnienie platform, które powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej. Sprawozdanie rekomenduje także Radzie Europejskiej ściślejszy kontakt z organami władzy lokalnej.
To, co charakterystyczne dla sprawozdania, to dynamiczne, pełnowartościowe rozumienie miasta. Miasto nie jest tylko jednostką polityczną, strukturą administracyjną pod kontrolą polityczną. Miasto europejskie jest czymś więcej. Jest węzłem społecznym, miejscem, w którym działają media, organizacje pozarządowe. Właściwie żaden kontynent na świecie nie ma sieci miast o tym walorze. Stąd propozycja sprawozdania, by z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów powstały otwarte fora debaty europejskiej budowane wokół rad miejskich chcących podjąć się tego dzieła, które byłyby miejscem omawiania i projektowania unijnych strategii politycznych.
I wreszcie dwa zastrzeżenia. To nie jest pomysł wzmocnienia miast skierowany przeciwko komukolwiek innemu. To jest pomysł na wielopoziomowe zarządzanie i synergię między aktywnością państw, miast, struktur lokalnych, regionalnych a samej Unii Europejskiej. Nie jest to też pomysł na egoizm dużych miast. Sprawozdanie dotyczy miast i obszarów miejskich, także tych, które istnieją poza metropoliami. To one również w większym niż dotychczas stopniu mogą dźwigać ciężar i odpowiedzialność za rozwój całej Europy.
Raport-o-miastach

 

Pobierz Raport o Miastach

 

Odpowiedzialność za opinie wyrażone w niniejszej publikacji spoczywa wyłącznie na autorze (autorach). Opinie te niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego