Trzaskowski, Karnowski, Ujazdowski: wprowadzimy w senacie mechanizm obrony praw samorządu

Kazimierz M. Ujazdowski wraz z prezydentami Warszawy Rafałem Trzaskowskim i Sopotu Jackiem Karnowskim proponują wprowadzenie w Senacie nowego mechanizmu ochrony praw samorządu

 

Samorząd terytorialny jest jednym z największych osiągnięć ustrojowych Polski niepodległej i źródłem sukcesu cywilizacyjnego. Celem Koalicji Obywatelskiej jest nie tylko odbudowa praworządności i niezależności sądownictwa, ale także usunięcie szkód spowodowanych centralistyczną polityką PiS u. Deklarujemy podjęcie działań na rzecz przywrócenia praw wspólnot samorządowych i realizacji konstytucyjnego celu decentralizacji Polski.

Uczynimy wszystko by Senat stał się szczególnym gwarantem niezależności samorządów i narzędziem wpływu społeczności lokalnych na politykę państwa. Dlatego wprowadzimy następujące rozwiązania:

1) prace nad projektami ustaw dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego odbywać się będą w specjalnym trybie wykluczającym ekspresową legislację, takim jak w przypadku zmian w kodeksach.

2) Senat uzyska możliwość monitorowania projektów legislacyjnych pod kątem respektowania praw wspólnot samorządowych jeszcze na etapie prac w Sejmie. Specjalne instrumentarium w rękach Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

3) po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat stosować będzie wobec niej test wolności i subsydiarności. Procedura będzie stosowana jeszcze przed skierowaniem projektu do senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W przypadku zagrożenia dla praw wspólnot lokalnych stosowana będzie procedura ostrzeżenia (czerwona kartka)

4) w prowadzonych w Senacie pracach legislacyjnych obowiązywać będzie zasada stałego i czynnego uczestnictwa partnerów społecznych i związków samorządowych jako procedura obligatoryjna

5) co roku Senat przygotowywać będzie raport dotyczący funkcjonowania samorządu terytorialnego i respektowania jego praw. Będzie on powstawać przy udziale ekspertów i związków samorządowych. Raport zawierać będzie również rekomendacje dotyczące pożądanych zmian legislacyjnych na rzecz decentralizacji. Standardem będzie konsultowanie ze związkami samorządowymi wszystkich projektów ustaw, także poselskich.